Saturday, May 25, 2024

NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉ

Must read

ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တင်ႈဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ၼႆႉၵႂႃႇ သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တႄႇပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ သၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

Photo SS from CRPH announcement clip-ၻူႊဝႃႊ လသျီႊလႃႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ဝၼ်းတီႈ 7/9/2021

ယူႇတီႈ ၻူႊဝႃႊ လသျီႊလႃႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ NUG ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတီႈ လၢႆးၵၢၼ် ဢွၼ်ႊလၢႆႊ တီႈ ၼႃႈ Page – CRPH မိူဝ်ႈၼႆႉ 7/9/2021 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ဝႃႈ – တႃႇၵူၼ်းတင်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉတေပူၼ်ႉဢွၵ်ႇတႂ်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း၊ တႃႇၸုမ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းတေပုတ်းပင်းတင်ႈတႄႇငဝ်ႈႁၢၵ်ႈမၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ တေတႄႇပၢင်တိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵႂႃႇ ပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း ၊ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်း PDF မိူင်းလႂ်မိူင်းၼၼ်ႉ တေလႆႈၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းငဝ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈတီႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇတူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်း ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၻူႊဝႃႊ လသျီႊလႃႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း NUG ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈထႅင်ႈ – ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းႁပ်ႉၵၢၼ် ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉၵူႈၵေႃႉ ႁႂ်ႈဝႆႉၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်းယူႇၼၼ်ႉသေ ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ပွၵ်ႈၶိုၼ်းတီႈယူႇၽႂ်မၼ်းၽႂ်းၽႂ်း။ ယူႇတီႈ PDF တေလႆႈပႂ်ႉပႃးတူၺ်းလူ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးလႄႈ ဢသၢၵ်ႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း၊ တေလႆႈၸွမ်းမၢႆမီႈ ဢၼ်တီႈငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉလီလီ – ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ပၼ်တၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်း – ႁႂ်ႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႂ်းဝဵင်း ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ သူင်ႇၸူးပၼ်သိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF ႁႂ်ႈလႆႈႁူႉၶိုတ်းတၼ်းသေၵမ်း – ဝႃႈၼႆ။

ၻူႊဝႃႊ လသျီႊလႃႉ ၸွမ်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်တႄႇမိူဝ်ႈၼႆႉၼႆႉ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတႃႇလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း၊ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊလႄႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵမ်ႉယၼ်ပၼ်ႁႅင်း ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ PDF ၵေႃႈတိုၼ်းတူင်ႉတိုၼ်ႇလၢတ်ႈတီႈ Social Media ဢွၼ်ႊလၢႆႊဝႆႉၸဵမ်လႂ်ဝႃႈ ၼႂ်းလိူၼ် September 2021 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းတေႁဵတ်း D Day – Deployment Day – ဝၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉႁိုၼ်ႇၽွမ်ႉၽွမ်ႉၵၼ် တႃႇၵူၼ်ႇပင်းပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း၊ တႃႇဢဝ်ၶိုၼ်းတီႊမူဝ်ႊၶရေႊသီႊ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း – ဝႃႈၼႆၶႃႈဢေႃႈ။  

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း