Wednesday, April 24, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းဝဵင်းလူင်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝၢႆးလင် NUG ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႄႇဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 7/9/2021 ဝၢႆးလင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸူဝ်ႈၵၢင် NUG ဢွၵ်ႇမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၊ တႄႇပၢင်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူဝ်ႈမိူင်း ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ တူင်ႉတိုၼ်ႇ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးမိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်၊လွႆလႅမ်၊ ပၢင်လူင်၊ၶူဝ်လမ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႅင်းမီႈ လဵပ်ႈပၼ်ႇၶိုၼ်ႈလူင်းယူႇတၢင်းဝၼ်း။ ၼႂ်းဝဵင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႈ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး ပႅၵ်ႇလၢၵ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။

- Subscription -

မိူၼ်ၼင်ႇဝဵင်း မူႇၸေႊ ၊ သႅၼ်ဝီ၊ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ တူၼ်းတီး ၊ တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်တီႈယူႇဝႆႉၵူႈတီႈ၊ မၢင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတူၵ်းၸႂ်။

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵေႃႈ ၸုမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PSDA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တူဝ်ႈတၼ်းတႃႇတိုၵ်းၽဵဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ။

PSDA မူႇၸေႊ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၸိူဝ်းပဵၼ်ဝဵင်းဢွၼ်ႇၵမ်ႈၼမ်တႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းပႃးၸဵမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူႉထိုင်လွင်ႈၼႆႉယူႇသေတႃႉ ဢဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပဵၼ်ၼႃႈတိူဝ်ႈသေ တင်ႈၸႂ်ႁူမ်ႇၶၢဝ်ႇသိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ D-Day လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးတႄႉ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼွၵ်ႈလိူဝ် လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလႄႈလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းယဝ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်း ၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း ၸုမ်း PDF ပႆႇငိၼ်းဝႃႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်သေတီႈ။

ၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းမိူင်းၶျၢင်း မိူင်းမၢၼ်ႈတႃႈလိူဝ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇသိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်ႁႅင်ႈ ဝၢႆးလင်လႆႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်း

ၵူၺ်းၵႃႈတၢင်းမိူင်းၶျၢင်း ဝဵင်းၵႃလိုဝ်း (ၵလေး)၊ တၢင်းမိူင်းယၢင်းလႅင် ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉပၢင်တိုၵ်းတႄႇပဵၼ်ယူႇယဝ်ႉသေ တီႈဝဵင်းလူင် တႃႈၵုင်ႈလႄႈ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ၵေႃႈ ငဝ်းလၢႆးၶဵင်ႈၶႅင်၊ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၵ်ႇႁႃသိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ႁႅင်ႈႁွင် မႃးၵဵပ်းဝႆႉယူႇယဝ်ႉ လႆႈႁူႉၸွမ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း