Saturday, May 25, 2024

လိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 လိူၼ်လဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မီးၵူၼ်းၸပ်း ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 2,400 ပၢႆ

Must read

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသႃႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းလိူၼ်ထူၼ်ႈ 8 ပူၼ်ႉမႃးလိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း   2,490 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

Image: Public Health Laboratory – Taunggyi/ သဵၼ်ႈမၢႆ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ်

ၼႂ်းလိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႊသ် 2021 လိူၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူတ်ႇထတ်း ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လႆႈၵူတ်ႇထတ်းပၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း တင်းမူတ်း 5,157 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း 2,494 ၵေႃႉ ပေႃးဢဝ် % မၼ်းဝႃႈၼႆၸိုင် တေမီး 48.36 % ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ – “ဢၼ်ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႆႉပဵၼ်သဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇႁူင်းယႃၵူၺ်း။ ၵူၼ်းဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်သေ ဢမ်ႇၵႂႃႇႁူင်းယႃ၊ ဢၼ်ယူတ်းယႃတူဝ်ႁင်းၵူၺ်းတီႈႁိူၼ်းမီးတင်းၼမ်။ တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းလူၺ်ႈဢမ်ႇတၼ်းလႆႈၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ သဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇတႅတ်ႈတေႃး။ ဢၼ်တႅတ်းတေႃး ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉလႆႈ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး ဢၼ်သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉသမ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး 2,223 ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း 1,176 ၵေႃႉ၊ ပၢင်လွင်း 1,037 ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ် 412 ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်ပူဝ်း 583 ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ် 286 ၵေႃႉ၊ ပၢင်းတရႃႉ 533 ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ် 202 ၵေႃႉ၊ ယႂႃႇငၢၼ်ႇ 294 ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ် 133 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ  ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်းၸွၵ်ႇ သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်း 226 ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ် 131 ၵေႃႉ၊ ႁၢႆးဝူဝ်း 124 ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ် 77 ၵေႃႉ၊ ယွင်ႁူၺ်ႈ 68 ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ် 40 ၵေႃႉ၊ ၾၢႆၶုၼ် 37 ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ် 16 ၵေႃႉလႄႈ သီႇသႅင်ႇ 32 ၵေႃႉ ထူပ်းႁၼ် 21 ၵေႃႉ ယူႇတီႈ Public Health Laboratory – Taunggyi ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း