Friday, March 1, 2024

ႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇၵေႃႉၼိုင်ႈၼႂ်းယုမ်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

Must read

ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 5/10/2023 ယၢမ်းၶမ်ႈ 6 မူင်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၵွင်းၵၢင် ၶဵတ်ႇၼိုင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ပႆႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၽႂ်။

- Subscription -

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၸွႆႈၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉတႆးၼိူဝ်ၵဵင်းတုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထူဝ်းမႃးလၢတ်ႈလႄႈ ၵႂႃႇတေႃႉဢဝ်တူဝ်မၼ်းသူင်ႇပၼ်ႁူင်းယႃၶႃႈဢေႃႈ ။ တူၺ်းတႄႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇၵိၼ်ၸွမ်းတႃႈ ၸွမ်းတၢင်း ႁဵတ်းၼၼ်ၵွႆး။ ဢမ်ႇမီးႁွႆးမၢတ်ႇသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ လႅပ်ႈၵိၼ်လဝ်ႈယႃႈမဝ်းသေယဝ်ႉၵေႃႈ ၵႂႃႇတၢႆဝႆႉတီႈၼၼ်ႈ။ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵိုၵ်းတူဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးသင် ” – ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၸၢႆးဢၼ် တၢႆၼႂ်းယုမ်းၼႆႉ ဢႃယု မီးမွၵ်ႈ 40 ပၢႆ ၸုမ်းၸွႆႈတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း တေႃႉသူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃလူင်ၵဵင်းတုင်သေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႃပီႈၼွင်ႉဝႆႉ။

ဝၼ်းတီႈ 17/9/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းသႃလႃး ႁိမ်းၵဵတ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇဝဵင်းၵဵင်းတုင်  ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၵဵင်းတုင် – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ လၢႆလၢႆဝဵင်းၼႆႉ မီးၵူၼ်းယူႇၼွၼ်းၵိၼ်ၶၢင်ႈတၢင်းၼမ် မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ လုၵ်ႉတီႈၵႆသေႁွတ်ႈမႃး မၢင်ၸိူဝ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းသူႇသမ်းၵိၼ်ယႃႈလႄႈ ပၢႆးၸႂ်ဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်ႉ။ၵူၼ်းႁူမ်ႈႁိူၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇၵုမ်းလႆႈ ပွႆႇယူႇဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈမီး ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း