Thursday, July 18, 2024

ပၢင်တိုၵ်း တီႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူၼ်းမိူင်း ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸွမ်း 3 ၵေႃႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတႅၵ်ႇ သႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ  ပႃးၼၢင်းယိင်း 2 ၵေႃႉ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25/10/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 7 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ ဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA ယိုဝ်းၵၼ် တီႈမိူင်းပေႃႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႈ တီႈ 105 လၵ်းၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၸွႆႈသေ မၢၵ်ႇလူင်ၶဝ် တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၵၢတ်ႇ 2 လုၵ်ႈ။ တႃႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈတူၵ်း တႅၵ်ႇ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ်တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း 3 ၵေႃႉ။ ၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ယိင်း 2 ၵေႃႉ။ ႁွႆးၸဵပ်းဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈ မႆႈၸႂ်ၼႆသေတႃႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢမ်ႇၵိုင်ႇလီႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမၢတ်ႈၸဵပ်းၸွမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၽူႈယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး  တီႈၵွၵ်းႁူဝ်။ ၼၢင်းယိင်း ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃး တီႈပုမ်(တွင်ႉ) ၼႆယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇလူင်ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ပႆႇတႅၵ်ႇသမ်ႉမီးဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း  ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ  လႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်လွၵ်ႇငိုတ်ႈၸႂ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝႆႉ။

“မၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ ၶဝ်ယိုဝ်းမႃး 2 လုၵ်ႈ တႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ။ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ဢမ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ တူၵ်းဝႆႉ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶႃႈဢေႃႈ”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ 3 ၵေႃႉ ဢၼ်တိူဝ်ႉၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈၸၢႆး လႄႈ ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉၼိုင်ႈ  မီးဢႃယု 30 ပၢႆ။ ၼၢင်းယိင်း ထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ  မီးဢႃယု 50 ပၢႆ  ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/10/2022  ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ႁူဝ်ဝႃး ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၵွင်း ဢိူင်ႇမိူင်းပေႃႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း