Thursday, July 25, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်းသိုၵ်းၶၢင် KIA  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆမႃးႁိမ်းၸမ်ၽၢၵ်ႇလိူၼ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သွင်ၾၢႆႇတိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းယႂ်ႇလူင်။

Photo KIA- သိုၵ်း KIA ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇတီႈၼိုင်ႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 8/9/2022 ၼၼ်ႉမႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈလုၵ်ႉတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ မုင်ႈၸူးတၢင်း ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵႃးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 20 လမ်း တင်းၾၢႆႇသိုၵ်းၶၢင် KIA ၵေႃႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမိူၼ်ၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – မူႇ ၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  ။

- Subscription -

ၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉလႃႈသဵဝ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃး ၵႃးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 25 လမ်း။ ၼိုင်ႈလမ်းၼႆႉ ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်း 10 ပၢႆ မၢင်လမ်း 20 ပၢႆ   ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ဢၼ်ထႅမ်မႃးၼမ်တီႈသုတ်းပဵၼ် ၼႂ်း ဝၼ်းတီႈ 7-8-9 ၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ် ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးၼႆႉ   သိုၵ်းမၢၼ်ႈပႂ်ႉၸွမ်းသဵၼ်ႈသၢႆတၢင်း ၼိုင်ႈတီႈဢမ်ႇယွမ်း  14-15 ၵေႃႉ တီႈၼိုင်ႈလႄႈတီႈၼိုင်ႈ ယၢၼ်ၵၼ်ဢမ်ႇယွမ်း 3 ၽႃႇလူင်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် တင်းၵႃးတင်းၵူၼ်းၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈ”- ဝႃႈ ၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ၸုမ်းၶၢင် KIA, PDF ၼႆႉ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းဝႆႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၵႄႈၵူတ်ႉၶၢႆ – ၼမ်ႉၽၵ်းၵႃ – မူႇ ၸေႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

“တေႃႈလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင် ၸိူင်ႉၼႆဝႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁတ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထိူၼ်ႇ သင်ဝႃႈ ၶဝ်ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 4-5 လၵ်းၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႄႉ ႁူႉတေတႅၵ်ႇၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တူင်ႉၼိုင်ယူႇ ဝႆႉ။ သင်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်း ပဵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈတႄႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ တေယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁႅင်းယဝ်ႉ။ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉ တေလႅပ်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇ ၶႃႈဢေႃႈ။ ယွၼ်ႉတင်းသွင်ၾၢႆႇ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼမ်ၼင်ႇၵၼ်”- ၵူၼ်းၵူတ်ႉၶၢႆ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

တီႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ KIA ယိုဝ်းၵၼ်မႃးတင်ႈတႄႇ ႁူဝ်လိူၼ်ၼႆႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈပၢႆႇထၢတ်ႇ ယူႇယူႇမေႃးပဵၼ်ၵမ်း။ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸၢင်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်သူၼ် ၊ ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇႁႃသိုဝ်ႉၶၢႆ ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7:30 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း KIA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈႁိမ်း(လၢၼ်ႇ) တူဝ်းၵဵၵ်ႉၵူတ်ႉၶၢႆသေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမေႃႇႁဵၵ်ႇ 3 ၵေႃႉ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃ ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင် ၵူတ်ႉၶၢႆဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း