Friday, February 23, 2024

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႆးပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈမိူင်းၶၢင် တိုၵ်းသူၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ – ၶၢင် ၵိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶၼ်ၽႂ်း

Must read

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႈ ၸႄႈမိူင်းၶၢင် တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA, PDF ၵိုတ်းပၢင်တိုၵ်း ၵၼ် ၶၼ်ၽႂ်း ယွၼ်ႉပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ဢဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼွင်ပဝ်း တင်း ဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉမ 88 တင်း သိုၵ်းၶၢင် KIA လႄႈ PDF မႃးသွၼ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းလေႃးၵမႃႇရၸဵင်ႇလႄႈ ဝတ်ႉသျၢၼ်းမျေႉယွင်ႇၶျီႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႈ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 22/10/2022  မႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်မီးၶၢဝ်းတၢင်းၽၢၵ်ႇလိူၼ်ပၢႆ ၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶႂ်ႈ ပွၵ်ႈႁိူၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇတုၵ်းယွၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇႁႂ်ႈထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈသေ ၵိုတ်းလွင်ႈတိုၵ်းတေႃးၵၼ်ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်

ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈ တုၵ်း ယွၼ်း ႁႂ်ႈၶဝ်ငိူင်ႈ ဝႄႈထွႆထွၼ်ပၼ် ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈႁၢင်ႈၵၢင် မၢၵ်ႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ဢဝ်ဢွၵ်ႈပၼ်။ ယၢမ်း လဵဝ် ပဵၼ်ၶၢဝ်းလူဝ်ႇဢဝ်ၶဝ်ႈဢဝ်ၼမ်ႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်း လူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း   မုင်ႈ မွင်းၶႂ်ႈပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၼႃႇယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

သွင်ၾၢႆႇၼႆႉပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်တၢင်း  ဝၢၼ်ႈၼွင်ပဝ်းတင်း ဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇတင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 21-22/10/2022  ။   ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်ဝၢၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉ ၸၢဝ်းတႆးယူႇသဝ်း။

“ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလိူဝ်ႁႅင်းတႄႉ ပဵၼ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၶႃႈဢေႃႈ ။ လွင်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇတင်းၸွႆႈထႅမ်တႄႉ တႄႉၶႃႈ။ တင်ႈတႄႇ ပၢႆႈမႃးယူႇတီႈၼႆႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းၼႆႉ ပႆႇမီးၾၢႆႇလႂ်မႃးတူၺ်းလူၸွႆႈထႅမ်ပၼ်သင်။  ”- ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈတင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ ယဵၼ်လူင်းယဝ်ႉသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၵၼ် ယွၼ်ႉ ပႆႇတမ်းၸႂ် ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း သင်ဝႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ထွႆထွၼ်ပၼ်ၵၼ် မိူဝ်ႈလႂ်ၸိုင် ၸင်ႇတေပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း ဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေမႃးသူင်ႇတၢင်းၵိၼ်ယႅမ်ႉ တၢင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၶႃႈ ဢေႃႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ပႆႇႁတ်းဢွၼ်ၵၼ်မိူဝ်းၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း တီႈဝတ်ႉလေႃးၵမႃႇရၸဵင်ႇၼႆႉ မီးႁူဝ်ၵူၼ်း 250 ၵေႃႉလႄႈ တီႈဝတ်ႉသျၢၼ်းမျေႉယွင်ႇၶျီႇသမ်ႉ မီး 501 ၵေႃႉ – ပဵၼ်တၢႆးလွၼ်ႉလွၼ်ႉ ။   ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶၢင် သမ်ႉပၢႆႈၵႂႃႇသွၼ်ႈဝႆႉ တီႈ ၵျွင်းၶရိတ်ႉယၢၼ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇထႅင်ႈ တင်းမူတ်း ႁူမ်ႈၵၼ် တေမီးမွၵ်ႈ 900 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 31/10/2022 ၼၼ်ႉမႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း တပ်ႉၵွင် 88 ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးယူႇႁိူၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈလူင်ၵျႃႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်ပဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းမွၵ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမၢၼ်ႈမေႃႇ ၸႄႈမိူင်းၶၢင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း