Saturday, June 22, 2024

ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယႃႉလႅဝ်ၵူၼ်ႇပင်း တဵမ် 31 ပီ မိူဝ်ႈၼႆႉ

Must read

ဝၼ်းတီႈ 9   လိူၼ် ၼူဝ်ႊဝိၼ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2022 မိူဝ်ႈၼႆႉ ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် ဢၼ်ပဵၼ်တီႈတႆး ၼပ်ႉယမ် ဝႆႉၼၵ်းၼၼ်ႉ  ၺႃးယႃႉလူႉလႅဝ်ၵူၼ်ႇပင်းမႃး တဵမ် 31 ပီ   ။

 ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းႁၵ်ႉသႃ ၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵႄႇၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉ ၶုၵ်းၶူၼ်ႉထိုင် ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ၊ ၶုၵ်းၶူၼ်ႉထိုင် လွင်ႈဢၼ် ၶိူဝ်းတႆးထုၵ်ႇၶီႇၼဵၵ်းတဵၵ်းတဵင်မႃးသေ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈႁေႃလူင် ၵဵင်းတုင် တၢင်း Zoom Online ။

- Subscription -
ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ဢၼ်ၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယႃႉလူႉၵူၼ်ႇပင်း မိူဝ်ႈပီ 1991

ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵဵင်းတုင် ဢႃယုမွၵ်ႈ 30 ပီ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇ ႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၵူၼ်းၵဵင်းတုင်တႄႉ ယူႇၵိၼ်ၵႂႃႇမႃးမိူၼ်ပိူင်ၵဝ်ႇပၵ်းၵဝ်ႇၵူၺ်း။  ဢမ်ႇႁၼ်ႁဵတ်းသင်ပီၼႆႉ ၊ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ တေႃႇၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးသၢင်ႈပၼ်ႁေႃမႂ်ႇၵေႃႈ ယင်းဢမ်ႇႁၼ် သၢၼ်ၶတ်းသင်ၼေႃႈ လွင်ႈႁေႃၵဝ်ႇတႄႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင်ယဝ်ႉၶႃႈယူဝ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉၼႃႇ ” – ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႄႇၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆး( TSU ) လႄႈ Youth Empowerment Program တေႁူမ်ႈၵၼ်  ၸတ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ (Youth Panel Discussion) ႁႂ်ႈပဵၼ်လွင်ႈၶုၵ်းၶူၼ်ႉထိုင်  ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင် ထုၵ်ႇယႃႉၵူၼ်ႇပင်း ၶွပ်ႈတဵမ် (31) ပီ ။ တေၸတ်းတၢင်း  Zoom App   ။

ႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉၵဵင်းတုင် ဢၼ်လၢႆးမိုဝ်းၸၼ်ႉသုင် လႄႈႁၢင်ႈလီ ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇ ၵွၼ်ႇၼႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈပႆႇယႃႉၵူၼ်ႇပင်း

ႁေႃလူင်ၵဵင်းတုင်ၼႆႉၸဝ်ႈၾႃႉလူင်ၸဝ်ႈၵွၼ်ႈၵႅဝ်ႈ ဢိၼ်းထလႅင် ၵေႃႇသၢင်ႈမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ  1906 ။ ပဵၼ်လၢႆးမိုဝ်းၸၼ်ႉသုင်၊ ၵႂႃႇႁဵၼ်းဢဝ်ပၢႆးပၺ်ၺႃၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈမႃးတီႈမိူင်း ၵြႃး ဢိၼ်ႊတီႊယႃႊ။ ပဵၼ်ၶူဝ်းပူၺ်ႈ ၶူဝ်းပိုၼ်းၵိုၵ်းမိူင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆးဝႆႉၼၵ်းၼပ်ႉယမ်မႃး။ ထိုင်ပီ 1991 ၽွင်းပၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼဝတ ၽွင်းငမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ ၽူႈၵွၼ်းတိူင်း မိူင်းတႆးပဵၼ်ၸွမ်သိုၵ်း မွင်ႇပူဝ်ႇ၊ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပိဝ်ႇႁႃႇၵဵင်းတုင်ပဵၼ် ဢူးတဵင်းၸဵင်ႇ ၊ ၸိူဝ်းၶဝ် ယႃႉလႅဝ်ၵူၼ်ႇပင်းႁေႃလူင်ၸဝ်ႈၾႃႉတႆး သေ သၢင်ႈႁူင်းႁႅမ်းတႅၼ်းတၢင်ဝႆႉ။ ၽႃဢုတ်ႇႁိၼ်လိၼ်ႁေႃၼၼ်ႉသမ်ႉၶိုၼ်းဢဝ်မႃးထွၵ်ႇ သိူဝ်ႇၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတုင်ပႆၵႂႃႇမႃး။

ၽွင်းပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼူၵ်ႉယုင်း NLD ဢၼ်တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းၸူႉၵျီႇ ပဵၼ်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၽွင်းတႅၼ်းသၽႃး ႁူမ်ႈၵၼ်တုၵ်းယွၼ်းပိုၼ်ႉတီႈႁေႃလူင်ၼၼ်ႉၶိုၼ်း၊ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းႁေႃမႂ်ႇ ဢၼ်မိူၼ်ႁေႃၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွင်းၼၼ်ႉတွပ်ႇဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၶၢတ်ႈပၼ် ၶွမ်ႊပၼီႊ ႁဵတ်းႁူင်းႁႅမ်းဝႆႉလႄႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ပၼ်ၶိုၼ်း။ ပေႃးၶႂ်ႈလႆႈ တၵ်းလႆႈပႂ်ႉထႅင်ႈ 70 ပီၵွၼ်ႇ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း