Thursday, May 30, 2024

သိုၵ်း KIA လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းသႅၼ်ဝီလႆႈပၢႆႈ ဢမ်ႇယွမ်း 80

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း လႄႈ သိုၵ်းၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ လႆႈပၢႆႈဢမ်ႇယွမ်း 80 ။

သိုၵ်းၶၢင်
သိုၵ်းၶၢင် KIA

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16/9/2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းလႄႈ သိုၵ်း ၶၢင် KIA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈ ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင် လႄႈ ဝၢၼ်ႈပဵင်းၵၢင် ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီ  ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း 80 ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ် 2 ဝၼ်းယဝ်ႉ ။ သဵင် ၵွင်ႈလူင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ပေႃးပၼ်းလူင်ဝႆႉ ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူဝ်ၼွင် ၊ ပဵင်းၵၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶၢႆႉမႃးယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵုၼ်ၵွၵ်ႇ မွၵ်ႈ 80  ၼႆႉဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ သဵင်ၵွင်ႈ ယဵၼ်ဝႆႉယူႇ ” –  ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/9/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ တႄႇဢဝ် ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်းထိုင် ႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈတင်း KIA  ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထႅင်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းၵႄႈပၢင်တိုၵ်း။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇ ႁႆႈသေ ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မႃးႁိုၵ်ႉသႂ်ႇ ပၢင်တိုၵ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶမ်ယူႇဝႆႉတီႈၼၼ်ႈ။သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁၢမ်ႈဢမ်ႇပၼ်တူင်ႉၼိုင်သင်။ၶမ်ဝႆႉ တီႈၼၼ် မွၵ်ႈ 30 မိၼိတ်ႉပၢႆပၢႆၼႆႉၼႆဢေႃႈ ။မိူဝ်ႈလဵဝ်တႃႇၵႂႃႇမႃးၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇယဵၼ်းဝႆႉ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 7/9/2023 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ႁိမ်းဢိူင်ႇၼႃးသေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈသွၼ်ႈဝႆႉတီႈလွတ်ႈၽေးၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ။ ၽွင်းၵူၼ်းႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၶဝ်ႈလၵ်ႉဢဝ် ၶိူင်ႈၶူဝ်းႁိူၼ်းယေးလႄႈငိုၼ်းတွင်းၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႅၼ်ဝီၼႆႉ  မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ လၢႆၸုမ်း တူင်ႉၼိုင်ဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း ၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၊ TNLA ၊ KIA ၊ MNDAA  လႄႈ SSPP ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း