Wednesday, June 19, 2024

သိုၵ်းတႆး သိုၵ်းၶျၢင်း သိုၵ်းၶၢင်ႁူမ်ႈၵၼ် သူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈ ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယိုၼ်ႈထိုင် NUG

Must read

ဝၼ်းတီႈ 12 ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2024 ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP တပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၶျၢင်း CNF  လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းလွတ်ႈလႅဝ်းၶၢင် KIO/KIA ႁူမ်ႈၵၼ် သူင်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈယိုၼ်ႈထိုင် မၢႆတွင်း ဝၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸူးထိုင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG  ။

ၼႂ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉပႃးဝႆႉ 4 ၶေႃႈ။  လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတူင်ႈပဵၼ်းလႄႈသၼ်လွႆ တူၵ်းလူင်းလႆႈ ၸႂ် ၵၼ် တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼႆသေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ်မႃး 77 ပီသေတႃႉ  ၵူၼ်းမိူင်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းတိုၵ်ႉလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်တိုၵ်းၶၢဝ်းႁွင် တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ သိုၵ်းယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆယၢမ်းလဵဝ်ထုၵ်ႇလီ   ဢွၼ်ၵၼ်မႃးသႂ်ႇၸႂ်ႁဵတ်းၸွမ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်၊ ၶေႃႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇ ပၢင်လူင်လႄႈၶေႃႈ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ပၢင်လူင် – မုင်ႈမွင်းတႃႇႁႂ်ႈပၼ်ႁႃၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်း တေၸဵဝ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵတ်းယဵၼ် ၊ ႁႂ်ႈၸဵဝ်းၵေႃႇတင်ႈလႆႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸႅတ်ႈၸၢင်ႇ ၵတ်းယဵၼ်သေၵမ်း ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -

ဢၼ်ယူႇတီႈ SSPP သေ သူင်ႇလိၵ်ႈၸူးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ NUG ၼႆႉပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢ င်းသုတ်းၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။

ပၢင်တိုၵ်းၶၢဝ်းႁွင် (ၼူၺ်ႇဢူးတေႃႇလၢၼ်ႇယေး)ၼႆႉ ၸုမ်း NUG ၵမ်ႉထႅမ်တပ်ႉသိုၵ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိုဝ်းသၢၼ်ၶတ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်း – ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃး။ ပီၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းၶၢဝ်းႁွင် မီးမႃးၶွပ်ႈတဵမ် 3 ပီယဝ်ႉ။ ဢိင်ၼိူဝ်ပၢင်တိုၵ်းၶၢဝ်းႁွင်ၼႆႉသေ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ႈပႃႈၼမ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇသိုၵ်းမႃး ၶႂ်ႈဝႃႈပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၶၢဝ်းတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မီး 2 လၢၼ်ႉပၢႆယဝ်ႉ – UNOCHA ၵေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း