Sunday, May 26, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီ့ၵူၼ်းၵျႃႊၽျႅၼ်ႊ သူင်ႇပၼ်မိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 5 မိုၼ်ႇၵေႃႉယဝ်ႉ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်ၵႂႃႇဝႃႈ လႆႈတီ့ၺွပ်း ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၸိူဝ်း ဢၼ်ၶၢမ်ႈ လႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈသေ ယူႇသဝ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၼၼ့်သေ သူင်ႇပၼ်ၶိုၼ်းမိူင်းၶႄႇ မွၵ်ႈ 5 မိုၼ်ႇၵေႃ့ယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ ။


ႁူဝ်ၼပ့်ဢၼ်ၼႆ့ ပဵၼ်ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈ ယိုၼ်ႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် တီႈမိူင်းၶႄႇ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထီ့ 5 လိူၼ် ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2023 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီ့ 8 လိူၼ် February ပီ 2024 ၼႆ့ – ဝႃႈၼႆ ။

- Subscription -


ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းဝႅတ့်ၼၢမ်း 1071 ၵေႃ့ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းထႆး 537 ၵေႃ့ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမလေးသျႃး 133 ၵေႃ့ ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်းရီးယႃး ၸၢၼ်း 20 ၵေႃ့ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလၢဝ်း 18 ၵေႃ့ ၸိူဝ်းၼႆ့ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈမွပ်ႈဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်း ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶိုၼ်းယဝ့် – ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပႃး ဝႃႈၼႆ။


တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထီ့ 1 လိူၼ် February ၼၼ့်မႃး သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA ၵေႃႈ ဝႆ့ပဵၼ် ၽႅၼ်ၵၢၼ် ယၼ်ႇသိုၵ်း ဢၼ်ၼိုင်ႈသေ လႆႈ တႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈ တီ့ၺွပ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် လႅၼ်ၼိူဝ် ဢွၼ်ႇလၢႆး ၊ ၵူၼ်းၵႃ့ၶၢႆ ယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်မီး ၼႂ်းပိုၼ့်တီႈ ၵဝ်ႈၵၢင့် ၵုမ်းၵမ် ။


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 30 လိူၼ် January ၼၼ့်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီ့ၺွပ်း ပၢႆႊသဝ်ႊၶျိုၼ်ႊ ႁူဝ်ပဝ်ႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၵဝ်ႈၵၢင့် ၵေႃ့ၵဝ်ႇလႄႈ ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးႁူမ်ႈၵၼ်တင်းမူတ်း 10 ၵေႃႉသေ မွပ်ႈပၼ်မိူင်းၶႄႇ။


တွၵ်ႇတိူဝ်ႊ လႃ့ၵျေႃႇၸေႃး ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ဢၼ်ပၵ်းသဝ်း တီႈမိူင်းၶႄႇ လၢတ်ႈတီႈ ၶၢဝ်ႇ RFA ဝႃႈ – လွင်ႈဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၶႄႇ ၼပ့်ႁူဝ်မိုၼ်ႇ ၶဝ်ႈမႃးယူႇ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ လွင်ႈလွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းတင်း ဢွၼ်ႇလၢႆးၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းၼႆႉ မိူင်းၶႄႇ တင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼင်ႇ ၵၼ် – ဝႃႈၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း