Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ယိုဝ်းၵၼ်ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဢိူင်ႇမိူင်းယေႃ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတူၵ်းၸႂ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1/11/2022 ပူၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉတၢင်းထုင်ႉမိူင်းယေႃ ယိုဝ်းၵၼ်ပွတ်းဝၢၼ်ႈလွႆဝဵင်း ၊ ယိုဝ်းၵၼ်ႁိုင် 2 ဝၼ်း။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – ” ၶဝ်တိုၵ်းၵၼ် ၾၢႆႇတႂ်ႈဝၢၼ်ႈၶူဝ်လွင်းဢေႃႈ မၼ်းပဵၼ်သၼ်လွႆဝႆႉ ဢေႃႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ႁေ ထွႆၵၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဝၢတ်ႇဢမ်ႇၸဵပ်းသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢႆႉၶဝ်ႈဝဵင်းမိူင်းယေႃ

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉယူႇၾၢႆႇဝၢၼ်ႈၶူဝ်လွင်း သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉသမ်ႉယူႇၾၢႆႇဝၢၼ်ႈလွႆဝဵင်းသေ ၶဵင်ႈၶႅင် ၶဵင်ႇတႃႉၵၼ်ဝႆႉ။ မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တူၵ်းၸႂ်သေ  မိူဝ်းၶွၼ်ႈၵၼ်တီႈႁိူၼ်းၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ထႅင်ႈဝႃႈ – “မွၵ်ႈဝၼ်းထိ 2 ၼႆႉၵႂႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းလႃႈသဵဝ်ႈသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပွႆႇၵႂႃႇ မွၵ်ႈ 6  ႁူၺ်ႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇတူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢမ်ႇမီးၽႂ် ဝၢတ်ႇၸဵပ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယေႃၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တူင်ႉၼိုင်ႈဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်း SSPP/ TNLA /MNDAA/ KIA  ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ AA  ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း