Wednesday, June 19, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၵွင် ၵွင်ၼိုင်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း 120  ပၢႆ ဝၢင်ႈၶိူင်ႈၸူး သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ့်ၶမယ – 129 တပ်ႉၵွင်ၼိုင်ႈ ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ဝဵင်းမၢၼ်ႇလေႃႇ ၊ ၸေႈတွၼ်ႈ သျီးသျႅၼ်း ၊ ၼႃႈလိၼ် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့်  တူင်ႉၼိုင်  မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ပႃးၵၼ် ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA တင်းတပ့်ၵွင် ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵွၼ်းတပ့်ၵွင် ၶမယ 129 ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၵျေႃႇယႄးဢွင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်လုၵ်ႈသိုၵ်းလုၵ်ႈၼွင့်  126 ၵေႃ့ ၊ လုၵ်ႈလၢင်းၼၢင်းမေး လႄႈ မုင့်ႁေႃႁိူၼ်း ၵူၼ်းသိုၵ်း 134 ၵေႃ့ ၊ ႁူမ်ႈသဵင်ႈ 262 ၵေႃ့ ၼႆႉ ဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 12 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ  ၼႆ – လီႇၵျုးဝိၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ့်သိုၵ်း MNDAA လၢတ်ႈဝႆႉတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

လီႇၵျုးဝိၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တပ့်သိုၵ်း MNDAA လၢတ်ႈဝႃႈ –  ငိၼ်းၸူမ်းႁပ့်တွၼ်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မႃး မွပ်ႈတူဝ်ဝၢင်းၶိူင်ႈ  ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ် မၢတ်ႇၸဵပ်း မႃးၸိူဝ်းၼၼ့်ၵေႃႈ ၾၢႆႇ MNDAA  ၸွႆႈယူတ်းယႃပၼ်သေ တူၺ်းထိုင်လူလွမ် ဝႆ့ပၼ် လီလီယူႇ။  တွၼ်ႈတႃႇမိူဝ်းၼႃႈတႄႉၸိူဝ်းၶဝ် တေၶႂ်ႈသိုပ်ႇၵႂႃႇ တီႈလႂ် တေၶႂ်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၼႆၵေႃႈ ဢဝ်ၸႂ်ၶဝ်တႅပ်းတတ်းလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း – ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ တေသူင်ႇပၼ်ထိုင်တီႈ  လွတ်ႈၽေး  – ဝႃႈၼႆ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်မႃးဝၢင်းၶိူင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၸွႆႈထႅမ်ၶိုၼ်းငိုၼ်း 1 ၵေႃ့လႂ် 10 သႅၼ်ပျႃး၊  ၵူၼ်းၼႂ်း မုင့်ႁေႃႁိူၼ်း(လုၵ်ႈမေးၵူၼ်းသိုၵ်း) သမ့်ပၼ် 1 ၵေႃ့လႂ်  1 သႅၼ်ပျႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇပႆႇလၢတ်ႈသင်ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၶမယ(129) ၼႆ့ ပဵၼ်တပ့်ၵွင် ဢၼ်ယူႇၾၢႆႇတႂ်ႈ ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ၵၢၼ်သိုၵ်း (တၵၸ) ဢၼ်ပၵ်းတီႈ ဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆးၼၼ့် တပ့်ၼိုင်ႈ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပၢင်တိုၵ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း 1111 KNDF မိူင်းယၢင်းလႅင်သေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14/11/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶမယ 426 လႄႈ ၶမယ 6 ဝဵင်းလွႆၶေႃ မိူင်းယၢင်းလႅင် ဢဵၼ်ႁႅင်း 32 ၵေႃႉ မႃးဝၢင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ်သိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF တီႈဝၢင်းၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်းလွႆၶေႃ။ ပဵၼ်တပ်ႉၵွင် တႂ်ႈတပ်ႉမ 66 သိုၵ်းယၢင်းလႅင် KNDF ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်း ၊ ၼွၵ်ႈမိူင်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢႆးငၢၼ်းဝႃႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်တိုၵ်း 1027 ဢၼ်တႄႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 27 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼၼ့် ၾၢႆႇတပ့်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈလူ့သုမ်းၼမ်သေ ၾၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်သမ့် ယူႇၽၢႆႇပေ့ပုၼ်ႈဝႆ့ယူႇ – ဝႃႈၼႆ ။

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင့် MNDAA ဝႃႈ- တပ့်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မီး တီႈၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သေ ဢၼ်ဢမ်ႇသိုပ်ႇတိုၵ်းလႄႈ ၶဝ်ႈမႃးဝၢင်းၶိူင်ႈၸူး ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၼၼ့် မီးတၢင်းၼမ်ယူႇသေတႃ့  သဵၼ်ႈမၢႆဢၼ်တႅတ်ႈတေႃႈတေ့ ပႆႇယိုၼ်ယၼ်လႆႈ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း