Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် Mi-35 – 2 လမ်းပိုတ်းယိုဝ်းတီႈဢိူင်ႇၼွင်ပိင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တိူဝ်ႉႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း 10 လင်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်ယိုဝ်းသိုၵ်း မႃးယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ပိင်ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးလႄႈ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ပႃးၸဵမ်ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် လူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် Mi-35 – 2 လမ်းပိုတ်းယိုဝ်းတီႈဢိူင်ႇၼွင်ပိင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တိူဝ်ႉပႃးႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 15/11/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် Mi-35 မိၼ်မႃး 2 လမ်း ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ပိင်တီႈဢၼ်သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လႄႈသိုၵ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း MDY-PDF ပၵ်းပၢင်သဝ်းဝႆႉ။ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းၸီးပိၼ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၶွၵ်ႉၶႅၵ်ႉ၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်တီး၊ ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတိုင် ၸိူဝ်းၼႆႉလူႉၵွႆဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼွင်ပိင်လၢတ်ႈ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ဝၼ်းတဵင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးယိုဝ်းဢေႃႈ။ မႃး 2 လမ်းၸွမ်းၵၼ်သေ ယိုဝ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵွႆမူတ်း။ တီႈႁိမ်းၼၼ်ႉယင်းမီး ႁူင်းၸၢၵ်ႈဢၼ်ပုင်ႈႁႅင်းၵႅတ်ႉသ်လႄႈၼမ်ႉမၼ်းလိပ်း ဢၼ်သူင်ႇမိူင်းၶႄႇၵွၼ်ႇဢေႃႈၼၼ်ႉ။ ၸွင်ႇတိူဝ်ႉပႃးဢမ်ႇတိူဝ်ႉပႃးဢမ်ႇႁူႉ။ ႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ် ဢေႇတိၼ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ယွၵ်းယွႆမူတ်းဢေႃႈ ” – ၵူၼ်းၵျွၵ်ႉမႄးၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ႁူင်းၸၢၵ်ႈပုင်ႈႁႅင်းၵႅတ်ႉသ်လႄႈၼမ်ႉမၼ်းလိပ်း ဢၼ်သူင်ႇၶိုၼ်ႈၸွမ်းတေႃႈလွတ်ႇၵႅတ်ႉသ် ဢၼ်တေသူင်ႇမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉ မီးၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်သဝ်းၸီးပိၼ်ႇလႄႈ ဝၢၼ်ႈပၢင်တီး ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ပိင်။ ၸွင်ႇတိူဝ်ႉပႃးဢမ်ႇတိူဝ်ႉပႃးႁူင်းၸၢၵ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၾၢႆႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ပႆႇယိုၼ်ယၼ်လႆႈ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ် Mi-35 – 2 လမ်းပိုတ်းယိုဝ်းတီႈဢိူင်ႇၼွင်ပိင် ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး တိူဝ်ႉပႃးႁၢၼ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၸိုဝ်ႈယႂ်ႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 14/11/2023 ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 502 လႄႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ပိုတ်းယိုဝ်းတိုၵ်းတေႃးၵၼ်တီႈၵျွၵ်ႉမႄး။ သွင်ၾၢႆႇယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်သႂ်ႇၵၼ်။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းငေႃႉ တိူဝ်ႉသႂ်ႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တၢႆၵေႃႉၼိုင်ႈ။

မၢၵ်ႇၵွင်ႈလူင်ၶဝ်တူၵ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ။ တူၵ်းတၢင်းဝၢၼ်ႈပႃႇပူၵ်ႇ၊ ပဵင်းၶႃး၊ ၼွင်ပိင်၊ ၼွင်ပဵတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ တိူဝ်ႉၺႃး ၸၢႆးထုၼ်းၵျေႃႇ ဢႃယု 40 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်းလွႆၶႂၢင် ဢၼ်မီးတၢင်းၵႂႃႇမိူင်းငေႃႉၼၼ်ႉ။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃး ၶႃမၼ်းလႄႈ ဢူၵ်းမၼ်းသေၵေႃႈ လူႉတၢႆဢေႃႈ။ ”- ၵူၼ်းမိူင်းၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼႆၼင်ႇၵဝ်ႇမိူဝ်ႈဝႃး 14/11/2023 သိုၵ်းမၢၼ်ႈတပ်ႉ ၶလယ 23 ယိုဝ်းၵွင်ႈလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသိမ်ႇ ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇ 2 လင်၊ တိူဝ်ႉပႃးၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈလႄႈ သဝ်လၵ်းၾႆးၸိူဝ်းၼႆႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၵႃးသိုၵ်း 40 လမ်းပၢႆ ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း 4 လမ်း လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းပၢင်ႇဢူႈ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး သီႇပေႃႉ လႃႈသဵဝ်ႈ ။ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းႁူၺ်ႈၵိုတ်ႈလႄႈ ၺႃးသိုၵ်း TNLA-PDF ၶဝ်ပိုတ်းယိုဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း