Monday, May 20, 2024

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းပၢၵ်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ

Must read

သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပူတ်းပၢၵ်ႈပႅတ်ႈၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်း တူဝ်ၵဝ်ႇ ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2023 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸင်ႇႁႃပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၽွင်းငမ်းဝဵင်းၵွင်းၸၢင်ႉလႄႈ လၢဝ်ႇၵၢႆး – ထိုင် သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုတ်းယိုဝ်းယိုတ်းလႆႈၶိုၼ်းတင်း 2 ဝဵင်းယဝ်ႉသေ ဝၼ်းတီႈ 14/1/2024 ၸင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပူတ်းပႅတ်ႈ ပိူင်ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ – “ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတမ်းဝႆႉပိူင်ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းသိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် ယူႇတီႈ MNDAA ပူတ်းပႅတ်ႈမူတ်းယဝ်ႉ။ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းမီးလွင်ႈလီ လွင်ႈၶီ ဢၼ်လႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းတေႃႇ MNDAA လႆႈၵမ်းသိုဝ်ႈ ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/1/2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်း ငဝ်ႈငုၼ်းၵုမ်းၵမ်ယၼ်ႇသိုၵ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢဝ်ႇၵၢႆး တပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ( ဒကစ- လောက်ကိုင် ) 6 ၵေႃႉလႄႈ သိုၵ်းႁၢၼ်ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ၵိုတ်းတိုၵ်းဝၢင်းၶိူင်ႈသေ ဝၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵုမ်းၵမ်လႆႈ  ၶိုၼ်းမူတ်း။

ဝၢႆးသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုတ်းလႆႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈ ၶႃႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၶုၼ် ႁွင်ႈၵၢၼ်တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈသူင်ႇပၼ်သဵၼ်ႈမၢႆ ပိုၼ်းၵႅပ်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇတင်းသဵင်ႈ။

ၽွင်းမိူဝ်ႈလဵဝ် တႃႇၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း တေပၼ်ႇၵၢၼ်လႆႈလီ ၼႂ်းဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး ၊ ၵုင်းၸၢင်ႉလႄႈ လၢႆၸႄႈဝဵင်း  သိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA တႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 6/1/2024 ၼႆႉ ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၶွင် တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ (ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 )တင်းမူတ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၵုမ်းၵမ်လႆႈမူတ်းယဝ်ႉ  ဝဵင်းဢၼ်မီးတႂ်ႈ- ၸႄႈဝဵင်းလၢဝ်ႇၵၢႆး၊  ၸႄႈဝဵင်းၵွင်းၸၢင်ႉ  – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 14 ပီၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈဝႃႈ တႃႇၵူတ်ထတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႆသေ ၶဝ်ႈမႃးထင်သဝ်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၽွင်ႈငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA ၼႆႉ လူၺ်ႈဢမ်ႇၸွမ်းတြႃး။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးသေၵေႃႉယဝ်ႉ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ် ၵိုၵ်းပိုၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ – ယူႇတီႈ တပ်ႉသိုၵ်းၵဝ်ႈၵၢင်ႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈပႃးၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း