Thursday, June 20, 2024

တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ဢုပ်ႇၵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 တီႈၶုၼ်ႊမိင်ႊ

Must read

တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ဢုပ်ႇၵုမ်တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 တီႈဝဵင်းၶုၼ်ႊမိင်ႊ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လၢႆလွင်ႈယူႇသေတႃႉ ဢမ်ႇလႆႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်း။

ပၢင်ဢုပ်ႇၵုမ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 ၼႆႉ မိတ်ႉသ်တိူဝ်ႇ တဵင်ႉသျီႊၵျွၼ်ႊ ၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်းၶႄႇ ၵေႃႉၽိတ်ႈမွၵ်ႇသေ ႁႂ်ႈတူဝ်တႅၼ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ၵႂႃႇႁူပ်ႉၵၼ်တီႈၶုၼ်ႊမိင်ႊ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 22 ထိုင် 24 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ။

- Subscription -

ၾၢႆႇတၢင်းၶွမ်ႊမတီႊဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ NMSC ပဵၼ်ၸွမ်သိုၵ်းမိၼ်းၼၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ်မူႇၸုမ်းသေ တူဝ်တႅၼ်းၸုမ်းသိုၵ်း – MNDAA – TNLA လႄႈသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၶၢႆႉတီႈယူႇတပ်ႉ၊ လွင်ႈတႃႇပိုတ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃႉၶၢႆလႅၼ်လိၼ်တႆး-ၶႄႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေတႃႉ ဢမ်ႇဢွင်ႇမၢၼ် ဢမ်ႇလႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းသင်ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ၶေႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ႁူဝ်ၶေႃႈ ဢၼ်လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်မိူဝ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်ႁဵတ်းမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 ထိုင် 9 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉၵူၺ်း- ဝႃႈၼႆ။

တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 3 တႄႉ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်တေႁဵတ်းၼႂ်းလိူၼ်ၵျၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2024 ၼႆႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ တေပဵၼ်ဝၼ်းထိလႂ်တႄႉ ပႆႇႁူႉလႆႈဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းဢုပ်ႇၵၼ်ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ တူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈတႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ် ဝၼ်းတီႈ 11 ထိုင် 31 တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၵူၺ်း-ဝၢႆးလင်ဢုပ်ႇၵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶႄႇ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းထႅင်ႈလႄႈ ၾၢႆႇတၢင်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းၶႄႇ ယင်းလၢတ်ႈဝႃႈႁႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်လွႆးလွႆးဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းတူဝ်တႅၼ်းသွင်ၾၢႆႇ ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၼ်ၵမ်းထူၼ်ႈ 2 တီႈမိူင်းၶႄႇၼႆႉၵေႃႈ ဝၼ်းတီႈ 25 မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇတီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ 2 ၵေႃႉ။ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း ၾႆးမႆႈလူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း