Sunday, April 14, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း TNLA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 7 မူင်းၶိုင်ႈ သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA လေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ 324 ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ သွင်ၾၢႆႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလိၼ်း ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ဢၼ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇ

ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၼႂ်ၼႆႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းလွႆၶဝ် ၶဝ်ႈယိုဝ်း တပ်ႉမၢၼ်ႈတီႈၼမ်ႉတူႈၶႃႈ။ သိုၵ်းလွႆၶဝ်ဢၢၼ်းသိမ်းလႆႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႆၶႃႈဝႃႇ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်သမ်ႉ မီးဝႆႉတၢင်းဢွၵ်ႇၾၢႆႇလဵဝ် ၵူၺ်းၶႃႈ။ ၵွပ်ႈသိုၵ်းလွႆၶဝ် ပိၵ်ႉဝႆႉၵူႈၾၢႆႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈတိုၵ်ႉမေႃးပၼ်းယူႇ ပဵၼ်ယဵၼ်ၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလိုၵ်း 11 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ် (Jet) ၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇ တီႈတပ်ႉသိုၵ်းလွႆ ဢၼ် မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈသႃႇလူင် ထုင်ႉမိူင်းယဵၼ် ပွႆႇသႂ်ႇ 4 လုၵ်ႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၶမယ 324 ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉသေ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႅၼ်း 120 mm ၸွႆႈထႅင်ႈ ဢမ်ႇယွမ်း 5 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

“ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 25 မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ တႄႇဢဝ် ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းၵႂႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိၵ်ႉၾႆးၾႃႉ၊ ပိၵ်ႉလႅင်းၾူၼ်းပႅတ်ႈမူတ်းသေ ၶဝ်မၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉ ပဵၼ်ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း (စစ်မြေပြင်)။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၶႂ်ႈယိုဝ်းတီႈလႂ်ၵေႃႈ ၶဝ်တေယိုဝ်း ၶဝ်တေ ဢမ်ႇလိူၵ်ႈတီႈ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ”- ၽူႈတူင်ႉၼိုင် ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ သိုပ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းတဢၢင်း TNLA ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈၼႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/12/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်းၶိုင်ႈၼႆႉ ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလိၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းယဵၼ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၾႆးမႆႈ လူႉၵွႆလင်ၼိုင်ႈ ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁူဝ်ၵူၼ်း 2 ႁဵင်ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်း ဝၢၼ်ႈၸၢမ်၊ မိူင်းမူႉ၊ မိူင်းယဵၼ်၊ လႃႈ သဵဝ်ႈလႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸိူဝ်းမီးပီႈၼွင်ႉတၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/12/2023 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢမ်းလိမ်းယိုဝ်းၵွင်ႈလူင်ၵႂႃႇလၢႆပႃႈလၢႆၾၢႆႇလႄႈ မၢၵ်ႇ လူင်တူၵ်းသႂ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈလွႆပႅၵ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ လူႉတၢႆထင်တီႈ လိူဝ်ၼၼ်ႉ မႄႈလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း