Thursday, June 20, 2024

ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်းဝႃႈ လႆႈၶၢႆငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ 10 လၢၼ့်ပၼ်တီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ ၼမ့်မၼ်းၸၢၵ်ႈ

Must read


မိူဝ်ႈဝၼ်းထီ့ 18 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ၼၼ့် ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်း ပႁူဝ်ႇပၢၼ်ႇ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လႆႈၶၢႆငိုၼ်း တေႃႇလႃႇ ပၼ်တီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇ သိုဝ့်ၶၢႆၼမ့်မၼ်း တႃႇ 9.21 လၢၼ့်တေႃႇလႃႇ – ဝႃႈၼႆ ။


မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃး လၢႆဝၼ်းၼႆ့ တီႈၼႂ်းႁူမ်ႈတုမ်မၢၼ်ႈ ပတ်းပိုၼ့် ပႃးၸဵမ်ဝဵင်းလူင် တႃႈၵုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆ့ ရူတ်ႉၵႃးလႆႈၶဝ်ႈထႅဝ်ၵၼ်သိုဝ်ႉၼမ်ႉမၼ်းရူတ်ႉတင်းဝၼ်း- ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼမ်ႉမၼ်း ရူတ်ႉၸၢၵ်ႈၶၢတ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -


ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတေ့ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ – ႁိူဝ်းတေႃ့တၢင်ႇ ၼမ့်မၼ်းၸၢၵ်ႈ ၶဝ်ႈၸွတ်ႇတႃႈယူႇၵူႈဝၼ်း၊ ၵွပ်ႈၼႆ လွင်ႈၼမ့်မၼ်းၸၢၵ်ႈၶၢတ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတိုၼ်း ဢမ်ႇမီး – ဝႃႈၼႆ ။


ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း Online Trading တီႈယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်း မိူဝ်ႈပူၼ့်မႃးၼၼ့်တေ့ 1 တေႃႇလၢႆလႂ် တူၵ်းမႅၼ်ႈယူႇ 1920 သေ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီ့ 5 လိူၼ်တီႇသိၼ်ႊပိူဝ်ႊၼႆ့မႃးတေ့ ၵႃ့ၶၢႆလႆႈ လွတ်ႈ လႅဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇ လွၵ်းၵၢတ်ႇတၢင်းၼွၵ်ႈလႆႈယူႇ – ဝႃႈၼႆ ။


ၵဵဝ်ႈလူၺ်ႈလွင်ႈ ယေးငိုၼ်းငဝ်ႈငုၼ်း ၶၢႆငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ ပၼ်တီႈ ၶွမ်ႇပၼီႇၼမ့်မၼ်းၸၢၵ်ႈ ၼၼ့်သေ လႆႈၶၢႆပၼ်ၸွမ်းၼင်ႇ ၶၼ်လႅၵ်ႈငိုၼ်း ၵႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ့်တေ့ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပႁူဝ်ႇပၢၼ်ႇ ၼၼ့် ဢမ်ႇလႆႈ လၢတ်ႈဝႆ့ပႃး လၢႆးႁူဝ်ယွႆႈယႅမ်းမၼ်း ဝႃႈၼႆ ။


လိူဝ်သေၼၼ့် မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၼႂ်းၶူဝ်းၵုၼ်ႇဢၼ်သူင်ႇၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်း 50 ပိူဝ်ႊသႅၼ့်ၼၼ့် ၸဝ်ႈၵၢၼ်ၶဝ် လႆႈပၼ်တီႈပႁူဝ်ႇပၢၼ်ႇ 1 တေႃႇလႃႇလႂ် 2100 ပျႃး တေႃႈလဵဝ်တေ့ ၶိုၼ်းလူတ်းယွၼ်ႇပၼ်သေ တေလႆႈသႂ်ႇပၼ် တႃႇ 35 ပိူဝ်ႊသႅၼ့် ၵူၺ်းယဝ့် – ဝႃႈၼႆ ။


လွင်ႈလူတ်းယွၼ်ႇ ပၼ်ၸိူဝ်းၼႆ့ တေမီး လွင်ႈတုမ့်ယွၼ်ႈတေႃႇ ၼႂ်းၶၵ့်ၵၢၼ် တေႃ့သူင်ႇၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ၶၢႆၼွၵ်ႈမိူင်း ပႃးၸဵမ် လွင်ႈၼမ့်မၼ်းၸၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆ့ၼႆ – ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း တွပ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းၼင်ႇၼႆ ။


ၼႂ်းလွင်ႈတေႃ့သူင်ႇ ၶူဝ်းၵုၼ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းၼၼ့် ၼမ့်မၼ်းၸၢၵ်ႈၼႆ့ လႆႈမၵ်းမၼ်ႈဝႆ့ ပဵၼ် ၶူဝ်းၵုၼ်ႇ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်းၼႆ – ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽွင်းလူင် ၾၢႆႇၵၢၼ်ၵႃ့ၶၢႆလႄႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မၵ်းမၼ်ႈဝႆ့ ၼင်ႇၼႆ ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း