Tuesday, May 21, 2024

EAO 7 ၸုမ်း တင်း NSPNC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ

Must read

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း (NCA-S EAO) 7 ၸုမ်းတင်း ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း။

NCA-S EAO တင်း NSPNC ဢုပ်ႇၵၼ်
Photo by – NCA-S EAO/ NSPNC တင်း EAO ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ 28/3/2023

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/3/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ယူႇတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း (NCA-S EAO) 7 ၸုမ်းတင်း ၸုမ်းငမ်းယဵၼ် ၶွင်ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈ ငမ်းယဵၼ်လႄႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း။  

- Subscription -

ၼႂ်းလိၵ်ႈ NCA-S EAO ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ဝႃႈ ႁႂ်ႈၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်း ၶဝ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၢၼ်မိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ်၊ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ လွင်ႈၾႅတ်ႊၻရႄႊ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၼႂ်းပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၾၢႆႇ NCA-S EAO သမ်ႉ တေပဵၼ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ( RCSS) ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သေႃးမျႃႉရႃႇၸႃႇလိၼ်း (ALP) ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၼၢႆႇဢွင်ႇမငႄး (NMSP) ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သေႃးၵျေႃႇတၢၼ်းထေး (DKBA) ၊ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် သေႃးၵျေႃႇၺုၼ်ႉ ( KNU/KNLA-PC ) ၊ ၵျႃႇၽူး (LDU) ၊ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶုၼ်ႇမိၼ်းတဵင်း (PNLO) လႄႈ တူဝ် တႅၼ်း ၽူႈၸွႆႈၵၢၼ်ထႅင်ႈ 5 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၾၢႆႇ NSPNC သမ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်း ဝိၼ်းပူဝ်ႇသျဵင်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ် ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ။

ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းဝႆႉ တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 1 ပီ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 1/1/2023 တေႃႇထိုင် ဝၼ်း တီႈ 31/12/2023 ဝႃႈၼႆသေတႃႉ တိုၵ်းသိုပ်ႇႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႇၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃး ၶိူဝ်းယႂ်း။

ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈ (NCA-S  EAO) 7 ၸုမ်းလႄႈ NSPNC ၼႆႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၶၢဝ်းတၢင်း 2 ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 28 တင်း 29 ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/3/2023 ၼႆႉ တူၵ်ႈမႅၼ်ႈဝၼ်း ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ သင်ၵေႃႉလႂ် ၸုမ်းလႂ် ပၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ် NUG, PDF ၼႆၸိုင် တၵ်းတေၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ဢဝ်တၢင်းၽိတ်းၵႂႃႇၼၵ်းၼႃ ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 11/3/2023 ၼႆႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF မႃးၶိူဝ်းယႂ်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉ တီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်း လႆႈပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵၼ် ဢမ်ႇယွမ်း 6,000 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ၶႃႈႁႅမ်ၵူၼ်း မိူင်းလႄႈ သင်ၶၸဝ်ႈ 30 ပၢႆ တီႈဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼဵင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းပၢင်လွင်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း