Thursday, April 18, 2024

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ပီၼႆႉ ၸတ်းယႂ်ႇ

Must read

ပီၼႆႉ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးသၢင်ႇလွင်း ႁူမ်ႈပႃး ၼၢင်းဝွင်ႇႁူ တင်းမူတ်း မီး 245 ပႃး/ ၵေႃႉ တေၸတ်းႁဵတ်းတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း။

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ
Photo by – NL Media Namlan/ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း – ၼၢင်းဝွင်ႇႁူ တီႈၵျွင်းၵၢင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 29-31/3/2023 တီႈၵျွင်းၵၢင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸတ်းႁဵတ်းပွႆး သၢင်ႇလွင်း ႁူမ်ႈပႃးၼၢင်းဝွင်ႇႁူ ပီၼႆႉ သၢင်ႇလွင်းၸၢႆးမီး 150 ပႃး၊ ၼၢင်းဝွင်ႇႁူ မီး 95 ပႃး ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ တီႈၵျွင်းၵၢင် ၸတ်းႁဵတ်းပွႆးႁူမ်ႈပွင်းသၢင်ႇလွင်း – ၼၢင်း ဝွင်ႇႁူ (ၼၢင်းၸီးႁူ) တင်းမူတ်းမီး 245 ပႃး။ ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈၵျွင်းၵၢင်ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း 4 ပီလႂ် ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ။ ပီၼႆႉ ၼၢင်း ဝွင်ႇႁူမီး 95 ၵေႃႉ။ တေသႂ်ႇပၢၼ်းၵုမ်း၊ လေႃးပေး၊ လၢႆးႁဵတ်း တေမိူၼ်သၢင်ႇလွင်းၸၢႆး မူတ်းမူတ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈတေ ၼုင်ႈၶၢဝ်၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈ တေဢမ်ႇၼုင်ႈ ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ တေဢမ်ႇၶီႇ ၶေႃး မိူၼ်သၢင်ႇလွင်းၸၢႆး တီႈၼႆႈသမ်ႉ တေၶီႇရူတ်ႉထိပ်ႇ၊ ၶီႇၵႃး ၸိူဝ်းၼႆႉသေ လဵပ်ႈသၢင်ႇလွင်းမိူၼ်ပိူၼ်ႈယူႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးႁူမ်ႈပွင်း သၢင်ႇလွင်း - ၼၢင်းဝွင်ႇႁူ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပွႆးႁူမ်ႈပွင်း သၢင်ႇလွင်း – ၼၢင်းဝွင်ႇႁူ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ တင်းမူတ်း 245 ပႃး

ၵဵဝ်ႇၵပ်း လွင်ႈၼၢင်းဝွင်ႇႁူ (ရှင်ပြုနားသ) ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် တေယိူင်ႈဢဝ်မႃးၸွမ်းၾိင်ႈမၢၼ်ႈၵူၺ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်း ၼမ်ႉလၼ်ႈ ၵမ်ႈၼမ် ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

“ပေႃးၾၢႆႇမၢၼ်ႈတႄႉ ႁွင်ႉဝႃႈ (ရှင်ပြုနားသ) တၢင်းတႆးႁဝ်း တေႁွင်ႉသၢင်ႇလွင်းၼၢင်းယိင်းႁႃႉ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ ဢမ်ႇ ၼၼ်ၵေႃႈ သၢင်ႇလွင်းၼၢင်းဝွင်ႇႁူၼႄႇ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ထိုင်တႄႉ ၾိင်ႈ ဢၼ်ၼႆႉ တေယိူင်ႈမႃးၸွမ်းၾိင်ႈ မၢၼ်ႈၵူၺ်း။ ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်ပိူၼ်ႈၸတ်းႁဵတ်း။ ၵမ်ႈၼမ် တေလႆႈႁၼ် ၸတ်း တၢင်းပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉၵူၺ်း။ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ႁၼ်ၸတ်းပွႆးၼၢင်းဝွင်ႇႁူ ၸိူင်ႉၼႆမႃး တိုၵ်ႉမီးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆ သိပ်းပီမႃးၼႆႉၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းဝွင်ႇႁူ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ပွႆးႁူမ်ႈပွင်း သၢင်ႇလွင်း – ၼၢင်းဝွင်ႇႁူ တီႈၵျွင်းၵၢင် ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

ပွႆးသၢင်ႇလွင်း တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ၸဵမ်သၢင်ႇလွင်းၸၢႆး ၼၢင်းဝွင်ႇႁူ တင်းမူတ်း 245 ပႃးၼၼ်ႉ တေဝႆႉႁူမ်ႈၵၼ် တီႈသုမ်ႉ လဵဝ်။ ၼႂ်းသုမ်ႉၼၼ်ႉ သင်ပဵၼ်သၢင်ႇလွင်းၸၢႆး တေၼင်ႈဝႆႉႁၢၼ်ႉၼိူဝ်၊ သင်ပဵၼ်ၼၢင်းဝွင်ႇႁူသမ်ႉ တေၼင်ႈဝႆႉႁၢၼ်ႉတႂ်ႈ ၼႆ ယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း