Thursday, May 30, 2024

ႁၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉတေတူၵ်းႁႅင်းၼႂ်းမိူင်းထႆးလႄႈမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈ

Must read

ၾၢႆႇၼပ်ႉသၢင်ႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾူၼ်လူင်လူမ်းယႂ်ႇတေၽတ်ႉပဝ်ႇႁၢင်လိူၼ်ၼႆႉ။

Photo: ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၵၢင်ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း 8/8/2022 (ႁၢင်ႈၵဝ်ႇ)

ၾၢႆႇၼပ်ႉသၢင်ႈၶူၼ်ႈၶႂႃႉၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမိူင်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမိူဝ်းဝႃးဝၼ်းတီႈ 24/09/2023 ဝႃႈ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 28 လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းတီႈ 3 ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊၼႆႉ ၾူၼ်လူင်လူမ်းလႅင်ႉဢၼ်လုၵ်ႉၼႃႈဝၼ်းဢွၵ်ႇပွၵ်ႈမႃးတၢင်းတူၵ်းၼၼ်ႉ တေၽတ်ႉပဝ်ႇၼႂ်းလၢႆၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉတႃႇဢွၵ်ႇတႃႈပႆတၢင်းလႄႈတႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

- Subscription -

လူမ်းလႅင်ႉၼႆႉတေလုၵ်ႉတၢင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ဢၼ်တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵမ်းသိုဝ်ႈ တေပဵၼ် တိူင်းတၼၢဝ်းသီ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ ဢီႊရႃႊဝတီႇ(တိူင်းၼမ်ႉၵဵဝ်) ၊ မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ မိူင်းမွၼ်းလႄႈမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ပွတ်းဢွၵ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ။ လၢမ်းၶၢတ်ႈႁႅင်းလူမ်းၽတ်ႉပဝ်ႇ တီႈၸၢႆးၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း 40 လၵ်း ၼႆသေတႃႉ ဝဵင်းဢၼ်မီးပွတ်းတၢင်းၼႂ်းတႄႉ တၵ်းလႆႈၾၢင်ႉ ၼမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူမ်ႈ ၊ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼမ်ႉလွႆၼွင်းထူမ်ႈဝၢၼ်ႈသူၼ်ႁိူၼ်းယေး၊ လိၼ်လွႆ ၵူၼ်ႇပင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ထႆးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁႂ်ႈၾၢင်ႉၾူၼ်လူမ်း

ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆးၵေႃႈတေႃႈၼင်ႇၼၼ်။ ၾၢႆႇၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်းထႆးဝႃႈ ဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉ ၾူၼ်ၸၢင်ႈတူၵ်းႁႅင်းၼႂ်းတွၼ်ႈ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ၊ တွၼ်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇလႄႈတွၼ်ႈတႂ်ႈမိူင်းထႆး၊ ဝၼ်းတီႈ 27 -28 လႄႈ 29 လိူၼ်သႅပ်ႉထႅမ်ႇပိူဝ်ႇၼႆႉသမ်ႉ ၾူၼ်တေတူၵ်းႁႅင်း ၼႂ်းတွၼ်ႈၼိူဝ်၊ တွၼ်ႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇလႄႈ တွၼ်ႈၵၢင်မိူင်းထႆး ၾူၼ်တေတူၵ်းႁႅင်း။ ပႃးတင်း ၵဵင်းမႂ်ႇ မႄႈႁွင်ႈသွၼ် လမ်းပုၼ်း လမ်းပၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉ ၼမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉထူမ်ႈ ၊ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈၼွင်း၊ လိၼ်လွႆၵူၼ်ႇပင်းၸိူဝ်းၼႆႉဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း