Friday, March 1, 2024

RCSS/SSA ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ တႅပ်းတတ်းတေဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ

Must read

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ဝႃႈ တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၼၼ်ႉ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၸုမ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈသေ ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 26 ထိုင် 28 RCSS/SSA ၸတ်းပၢင်ၵုမ်ႁူဝ်ႁုပ်ႈပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း။ၸုမ်းၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၽူႈၼမ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 256 ၵေႃႉ။ ဝၼ်းတီႈ 29/01/2024 RCSS/SSA ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ပႃးဝႆႉ 6 ၶေႃႈ။

- Subscription -

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉဝႃႈ – တႅပ်းတတ်းလႆႈၸႂ်ၵၼ် တႃႇတေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ တၵ်းလႆႈၵေႃႇသၢင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊ တီႊမူဝ်ႊၵရေႊသီႊ ။ ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး တေမၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ တေဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇ ၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ် ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ် ယင်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပႃးဝႆႉဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်- ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉၵၢၼ်လွၵ်ႇလႅၼ်ၵိၼ်ငိုၼ်းတင်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ လႄႈ ႁႄႈၵင်ႈၵူၼ်းၵႃႉၵူၼ်း ၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း