Friday, March 1, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်တရူင်ႊပွႆႇမၢၵ်ႇ ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇဝဵင်းလွႆၶေႃ လူ့ၵွႆ

Must read

လွင်ႈဢၼ်ၾႆးမႆႈတီႈၵၢတ်ႇဝဵင်းလွႆၶေႃၼၼ်ႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်တရူၼ်ႊ မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇၵူၺ်းၼႆ ဢူးပၺႃး ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 2 ၶွင်ႇသီႇၽွင်းငမ်းၸူဝ်ႈၵၢင် မိူင်းယၢင်းလႅင် လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

Photo KT-ၾႆးမႆႈၵၢတ်ႇဝဵင်းလွႆၶေႃ

ဢူးပၺႃးလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇယၢင်းလႅင် ၵၼ်ႇတႃႇရဝတီႈထၢႆးမ်ဝႃႈ  မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26 ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼၼ်ႉ  ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇမီး  သိုၵ်းမၢၼ်ႈတိုၼ်းတင်ႈၸႂ်မႃးယိုဝ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

 ၾႆးမႆႈတီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းလွႆၶေႃၼၼ်ႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းလူႉၵွႆၵႂႃႇ ဢမ်ႇယွမ်း 10 လင်။ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈၼမ်ႉမိုဝ်းၶဝ်။ ဢူးပၺႃးတႄႉတွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ -သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇတွၼ်ႉယွမ်းႁပ်ႉဢၼ်ၶဝ်ပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႈသိုၵ်းသေပွၵ်ႈဝႃႈၼႆ။

ၵၢတ်ႇလွႆၶေႃၵွႆလႄႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇယွမ်း မိုၼ်ႇသၢႆၸႂ်။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းလွႆၶေႃ ဢၼ်ပၢႆႈၽေးသိုၵ်းထိုင်ဝႆႉတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ -မႆႈၸႂ်ႁိူၼ်းယေးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ တေမိူဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈ တေယူႇၵေႃႈၵိၼ်းၸႂ် ဝႃႈၼႆ။

မိူၼ်ၼၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵၢတ်ႇလူင်သီႇရိမင်ႇၵလႃႇ ဝဵင်းလွႆၶေႃ ၵေႃႈ ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/12/2023 ။ ၾႆးမႆႈပဵၼ်ၽဝ်ႇမူတ်း။

ၸုမ်း PKPF ဢဵၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မိူင်းယၢင်းလႅင်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၶၢဝ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၺႃးၸၢၵ်ႇသိုၵ်းသိူဝ်သေလူႉၵွႆၵႂႃႇမီးယူႇ 3241 လင်ယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း