Saturday, July 20, 2024

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇထႅင်ႈ

Must read

ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ဢႃယု 30 ပၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၾၼ်းၽိုၼ်း(ႁွၼ်းၽိုၼ်း) သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း တိူဝ်ႉသႂ်ႇသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 29/1/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ၸၢႆးၵျေႃႇမိၼ်ႉ ဢႃယု 38 ပီ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇ ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈတိုင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇၾၼ်းၽိုၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တၢင်းၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။  

- Subscription -
ၸၢႆးၵျေႃႇမိၼ်ႉ ဢႃယု 38 ပီ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸၢႆးၵျေႃႇမိၼ်ႉ ဢႃယု 38 ပီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇႁွၼ်းၽိုၼ်းသေ ယဵပ်ႇၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ် ႁၢင်ႈၵၢင် ဝႆႉ ႁိမ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၾၢႆႇၸၢၼ်းဝၢၼ်ႈၸၢၼ်းသႃႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းၶႃ၊ ၸွမ်းတူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းၶႃႈ ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းယႃယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊၼႆႉၵူၺ်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 16 ပႃႈပိင်းသူၺ်ႇ ဢႃယု 60 ပၢႆ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ၵႂႃႇတူၺ်းသူၼ်သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း။ ဝၼ်းတီႈ 14 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၵူၼ်းမၢၼ်ႈမႂ်ႇ ၽူႈၸၢႆး ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း။ ထိုင်မႃး ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၵူၼ်းပွၵ်ႉၸွၼ် ၸူဝ်ႇ ၽူႈၸၢႆးထႅင်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း။

ဝၼ်းတီႈ 11 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း ၸၢႆးသၢမ်ၶွင်ႇ ဢႃယု 53 ပီ ၵူၼ်းပွၵ်ႉၶူးဝဵင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယဵပ်ႇၺႃး လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႇၸၢႆး (ၸၢဝ်းၶႄႇ) ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဝဵင်းၼၢင်း ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇလႄႈ ၵႂၢႆးတၢႆၸွမ်းထႅင်ႈ တူဝ်ၼိုင်ႈ။

မိူၼ်ၼႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉၵူၺ်း တီႈဝဵင်းသီႇပေႃႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း ဢမ်ႇယွမ်း 5 ၵေႃႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 23 သွင်မၢဝ်ႇသၢဝ် ၼတ်ႉထူပ်းၵၼ် တီႈဢိူင်ႇပၢင်ၸူင်သေ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တင်းသွင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 22 သမ်ႉ ရူတ်ႉၵႃး တၢင်ႇၵုၼ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းလမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉသီႇပေႃႉ တေၵႂႃႇၼမ်ႉတူႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ ႁိမ်းၶူဝ်တႃႈတေႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ရူတ်ႉၵႃးလႄႈ ၵူၼ်းႁေႃႈ လႆႈတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

ဝၼ်းတီႈ 18/1/2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထေႃႈတၢင်ႇၶဝ်ႈသၢၼ် ၸၢႆးၶမ်း ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈၼိူဝ်ၶူဝ်တႃႈတေႈ လမ်းၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉတႄႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇထေႃႇလူႉၵွႆၸွမ်း ၵူၼ်းႁေႃႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းၸွမ်းသင်။

ဝၼ်းတီႈ 3/1/2024 သိုၵ်း SSPP လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူတ်ႇထတ်းမၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸွမ်းႁိမ်းၶူဝ်တႃႈတေႈၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၽႃႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈႁိမ်းၸဝ်ႈမိူင်းတႃႈတေႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ တီႈတိၼ်မၼ်း ၸၢႆးၾၢႆႇၶႂႃ ပုတ်းၵႂႃႇ။

ၸူဝ်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း 1027 ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်းၼႆႉမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း 3 လိူၼ်ပၢႆၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၾင်လိၼ်/ မၢၵ်ႇႁၢင်ႈၵၢင် ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃးၶိူဝ်းယႂ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ Landmine & Cluster Munition Monitor ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 28/12/2023 ၼၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း