Saturday, May 18, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

RCSS

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈသိုၵ်း RCSS/SSA ထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်တပ်ႉ ႁိမ်းလႅၼ်လိၼ်ထႆး တပ်ႉ႞

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈ တႃႈၶီႈလဵၵ်း - မိူင်းသၢတ်ႇ တေႃႇၼႃႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းႁၢႆး မိူင်းထႆး ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈသိုၵ်း RCSS /SSA တၢင်းပွတ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း ထွၼ်တပ်ႉဢွၵ်ႇပၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼႆလႄႈ သွင်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ဝႆႉ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၶလယ 221 ၊ ၶမယ 334 ၊...

RCSS ၺႃး ပႃႇတီႇတဢၢင်း ၸႅင်ႈထိုင်ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင်

ပႃႇတီႇတဢၢင်း (ပလွင်ႈ) တီႈမိူင်းၵိုင် ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈဝႃႈ သိုၵ်း RCSS ႁႄႉႁၢမ်ႈပႃႇတီႇတဢၢင်း လူင်းလိူၵ်ႈ တင်ႈတီႈမိူင်းၵိုင်၊ ႁႂ်ႈမိူဝ်း လူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈတီႈမိူင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ- မၢၼ်ႈတူင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/08/2020 ယူႇတီႈပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈတၢင်ႇယိုၼ်ႈဝႆႉတီႈ ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။ လွင်ႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး...

ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA-s တင်းၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႆႈၸႂ်ပိၼ်ႇၸႂ်ႉၶေႃႈၵႂၢမ်း “ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ”

ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း EAO-s ဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA-s လႆႈၸႂ် ၽွမ်ႉပိၼ်ႇလၢႆႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ဢၼ်ဝႃႈ “ဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ” ပဵၼ် “ၼင်ႇႁိုဝ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်တေမၼ်ႈၵိုမ်း” ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပႃႇတီႇ NLD တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (UPC) ပွၵ်ႈၵမ်းထူၼ်ႈ 5 ၊ ဢမ်ႇၼၼ်...

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်း မွပ်ႈသူး ၽူႈဢွၼ်သၢင်ႈငမ်းယဵၼ် ထိုင်ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း

တေႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူႉၵျီႇ မွပ်ႈယိုၼ်ႈဝႂ်“မိၵ်ႈသူးဢွၼ်ႁူဝ်ပွင်သၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်”  ထိုင်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ဢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်  ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၶၵ်ႉၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်း ပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ။ ဝၼ်းတီႈ 13/8/2020 ပၢင်ၵုမ်လူင် ၽူႈၼမ်းသုင်သုတ်း JICM (ၵၢၼ်ၽေႃႇၼမ်ႉၼႄတူဝ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆၵိုတ်းတိုၵ်း) ပွၵ်ႈၵမ်း 9 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ သုၼ်ငမ်းယဵၼ်...

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးလူႉၵွႆၼမ်

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း  ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈၶဝ်ႈယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃၼမ်ႉၶမ်း၊ တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူႉၵွႆ လၢႆလၢႆလင်၊ ရူတ်ႉၵႃး ၵေႃႈ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ လၢႆလၢႆလၢမ်း။  ဝၼ်းတီႈ 4/8/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ႁိၼ် ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃး ၸၢႆးသၢႆဝၼ်း...

RCSS/SSA ဝႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်းပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း  ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ်ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။ ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -  “သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈသိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 3/8/2020 ၼၼ်ႉၶဝ်ၵိၼ်လဝ်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 4/8/2020...

RCSS ဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢမ်ႇလႆႈလၵ်ႉပၢႆႈ မိူၼ်ၼင်ႇတပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS 20 ၵေႃႉ လၵ်ႉပၢႆႈလႄႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းဝႃႉ ၵုမ်းတူဝ်လႆႈသေ သူင်ႇပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတႄႉမၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS တွပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 24/7/2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS 20...

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ်ပွတ်းႁွင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်းသိပ်းပွၵ်ႈ ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း RCSS  ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ဢမ်ႇယွမ်း 10 ပွၵ်ႈ ၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉသုမ်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။ တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25-28/6/2020 သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 5 တပ်ႉၵွင် ႁူမ်ႈၵၼ် သွၵ်ႈတဝ်ၼႂ်းထိူၼ်ႇသေ ပိုတ်း ယိုဝ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယႃႉသုမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းပၢႆးယူႇလီ RCSS ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ  ယႃႉသုမ်ႉ ၵူတ်ႇထတ်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ -19 ၶွင် RCSS ဢၼ်တင်ႈဝႆႉ ၼႂ်းၵႄႈဝၢၼ်ႈၼႃးၶၢၼ်လႄႈ ၵဵင်းတွင်း ။ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 575 မိူင်းၼၢႆး ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 30 ပၢႆ ၵႂႃႇယႃႉပႅတ်ႈလၢၼ်ႇ/ သုမ်ႉ ဢၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 21/6/2020 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း...

ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ ၽဝႃႉလုင်းႁဵင် မိူင်းၼၢႆး

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈမၢင်လႂ်မိူၼ် မၢၵ်ႇမူႉၵႄႈႁိပ်ႇ၊ ၶေႃးၵႆႇတႃႈၼိူဝ်ၶဵင်ၽၵ်ႉၼိူဝ်ႉ။ ပေႃးၽူႈမီးဢႃႇၼႃႇၶဝ် ပူင်သင်ႇမႃး ၵႃႈလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း၊ ဢေႃႈၸဝ်ႈဢေႃႈၶႃႈ၊ ဢမ်ႇၸၢင်ႈတွပ်ႇၸၢင်ႈထဵင်၊ ဢမ်ႇၽွင်းလိူဝ်လႆႈ၊ ပဵၼ်လၢႆး ၼမ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်ၾၢႆ ၵႂၢႆးဢမ်ႇလိူဝ်ဢႅၵ်ႇ။ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇၽူႈၵွၼ်းဝၢၼ်ႈ (ပူႉၵၢင်ႉပူႇၵႄႇ)၊ ၽူႈၵွၼ်းဢိူင်ႇ (ပူႇႁဵင်) ၊ ၽူႈမၢႆဢိူင်ႇလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁၢပ်ႇၵိုတ်ႉၵၢၼ်ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃသူၼ်၊ ၼႃႈဝၢၼ်ႈတႃဢိူင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈငၢႆႈငႅမ်ႈ၊ လႆႈႁိူဝ်ႉလႆႈယၢပ်ႇ၊ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း၊...

ၼႃႈပွႆးႁူတ်းၼမ်ႉတေမႃးၼႆႉ RCSS တေၼမ်းၸတ်း ပၢင်ၵုမ်ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး တီႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း

RCSS ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တေၶတ်းၸႂ်ပွင်သၢင်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇႁိုဝ် တေပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵုမ်လူင် လွင်ႈငမ်းယဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် (ပီႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ပၢင်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း 4) ၸွမ်းၼင်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်မၵ်းတမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉလႄႈ ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ND တႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းတေၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA...

ၽွင်းၽူႈၼမ်း RCSS ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

ၽွင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် JICM ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။   ၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ  6-12 /1/2020 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတၢင်းပွတ်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၵဵင်းတွင်း၊ ၵဵင်းလူမ်း၊ ၵဵင်းၶမ်း ၊ ၵူတ်ႇထတ်း...

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်  ပွတ်းသၼဵၼ်း ဝဵင်းပၢင်လူင်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း မွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ လေႃႇယိုဝ်း သိုၵ်းတႆး RCSS တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းလိုင်း တၢင်းပွတ်းသၼဵၼ်း မီးၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းပၢင်လူင်၊  သွင်ၾၢႆႇ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 27/06/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 525 သွၵ်ႈတဝ်ထိူၼ်ႈသေ ၽႃႇၺႃးတပ်ႉသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/...

ႁဝ်းတေဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းတေႃႇထိုင်ပဵၼ်မႃးလႆႈၸုမ်းလဵဝ်  ………………..! (တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းသွင် RCSS/SSA)

ဝၼ်းတီႈ 11/5/2019 ၼႆႉတပ်ႉသိုပ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ။ ဝၢႆးလင်သဵင်ၵွင်ႈတႄႇယဵၼ်မႃးၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈလိူၼ်။ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ႁဵတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး။ တႃႈၵိုတ်းတိုၵ်းလႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈသမ်ႉ တေႁဵတ်းသင်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉဝႆႉထိုင်လႂ် ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးမိူင်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းသွင်...

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၺႃးၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ယိုဝ်းၺႃးၵၼ် ၼိူဝ်တၢင်းလူင် (ႁိမ်းမၢႆလၵ်း 13/14) ဝူင်ႈၵၢင်ၼမ်ႉတူႈ တင်း ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ။ ဝၼ်းတီႈ 17/5/2018 ၼၼ်ႉ ႁႅင်းသိုၵ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးမွၵ်ႈပၢၵ်ႇ ထူဝ်းသိုၵ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝူင်ႈ ၵၢင်ၼမ်ႉတူႈ လႃႈသဵဝ်ႈ၊ ၸမ်ၾၢႆႇဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ သိုၵ်း RCSS ၵေႃႈ...

Latest news

- Advertisement -spot_img