Friday, July 19, 2024

RCSS/SSA ဝႃႈ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်းပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼင်ႇၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်

Must read

သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ ၾၢႆႇႁွင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း  ၸေႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ်ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း RCSS/SSA ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ –  “သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈသိုၼ်း ဝၼ်းတီႈ 3/8/2020 ၼၼ်ႉၶဝ်ၵိၼ်လဝ်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 4/8/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မႃး ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈသမ်ႉ ၶဝ်ယိုဝ်းထႅင်ႈ၊ ယိုဝ်းၶဝ်ႈပႃႇၶဝ်ႈႁူၺ်ႈ ႁင်းၶဝ်ၾၢႆႇလဵဝ်။ ဢမ်ႇလႆႈယိုဝ်းၵၼ်တင်း သိုၵ်း RCSS/SSA ။” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵိင်ႇၸေႈဝဵင်းမၢၼ်ႈႁဵဝ်း (ဢိူင်ႇ 19 ဝၢၼ်ႈ)  ၼႆႉ  တပ်ႉၸုမ်းလူင် (တပ်ႉမ) 88  ပၵ်းသဝ်း၊ မီးပႃးတပ်ႉပလိၵ်ႈ ၊ ဢၼ်ၽိူမ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ ပဵၼ်တပ်ႉမ 77 ။ ဢၼ်ယိုဝ်းၵၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်တပ်ႉၵွင်တႂ်ႈတပ်ႉမ 2 ၸုမ်းၼႆႉ ။ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၵွင် တႂ်ႈတပ်ႉမ 88 တင်း ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပလိၵ်ႈ ဢဝ်ၵႃးၵူၼ်းမိူင်းသေၶီႇႁေႃႈမႃးလႄႈ ၺႃးယိုဝ်း။ ၵႃးလူႉၵွႆ တင်းသွင်လမ်း -လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇႁိၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၶၢမ်ႈလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမိူဝ်းသွၼ်ႈၼႂ်းလိၼ်ၶႄႇ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းၶႄႇၵေႃႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းမႃးပႂ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်။

တၢင်းထုင်ႉၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉၵႃႈ RCSS/SSA ၵူၺ်း။ သိုၵ်း SSPP/SSA ၵေႃႈ ပၵ်းသဝ်းတူင်ႉၼိုင်။ တင်းသွင်ၸုမ်းပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တင်ႈတႄႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ငိူင်ႉဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

 ဢၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယိုဝ်းၵၼ်ၾၢႆႇလဵဝ်ၵမ်းၼႆႉ တိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလၢႆလၢႆလင်၊ ၵႃးၵူၼ်းမိူင်း လၢႆလၢႆလမ်း  ၵေႃႈတိူဝ်ႉၺႃးလူႉၵွႆၸွမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း