Thursday, May 23, 2024

ႁဝ်းတေဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းတေႃႇထိုင်ပဵၼ်မႃးလႆႈၸုမ်းလဵဝ်  ………………..! (တွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းသွင် RCSS/SSA)

Must read

ဝၼ်းတီႈ 11/5/2019 ၼႆႉတပ်ႉသိုပ်းတႆး 2 ၸုမ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းလၢႆႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ။ ဝၢႆးလင်သဵင်ၵွင်ႈတႄႇယဵၼ်မႃးၼႂ်းႁၢင်လိူၼ်မၢတ်ႉၶျ် တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁိုင်ၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈလိူၼ်။ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်သေ ႁဵတ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃး။ တႃႈၵိုတ်းတိုၵ်းလႆႈၶၢဝ်းယၢဝ်းမိူဝ်းၼႃႈသမ်ႉ တေႁဵတ်းသင်ၵႂႃႇထႅင်ႈ ။ ယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၼႆႉဝႆႉထိုင်လႂ် ။ ၼင်ႇႁိုဝ်တေလႆႈႁူႉႁူဝ်ယွႆႈၼၼ်ႉ ၸၢႆးမိူင်း ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်းသွင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

Photo by – RCSS/ ႁၢင်ႈၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸၢႆးငိုၼ်း ၽူႈၼမ်းၼႂ်း မၢႆ 2 RCSS/SSA

ထၢမ် – လႆႈႁၼ် SSPP တင်း RCSS ႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း။  ငဝ်းလၢႆးပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်  ၶႅၼ်းတေႃႈလၢတ်ႈပၼ်ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ။

- Subscription -

တွပ်ႇ – ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ပိူင်လူင်မၼ်းတေမီးယူႇ 4 ၶေႃႈ။ ၶေႃႈ 1 ) တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ မၵ်းမၼ်ႈယွမ်းႁပ်ႉ တီႈဢၼ်သင်ၶၸဝ်ႈၶဝ်၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶဝ်၊ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်လႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း ၶဝ် ၸဝ်ႈ တုၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈယွမ်းႁပ်ႉၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတင်းသွင်ၾၢႆႇၵေႃႈ လႆႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃး လၢႆလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းၶိဝ်းၼႆႉ  ။

ၶေႃႈတီႈ 2) ၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉလၢႆၾၢႆႇတုၵ်းယွၼ်း ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ပုၼ်ႈပၢင်ႈၽွၼ်းလီတင်းမူတ်း သေလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈတင်းသွင်ၾၢႆႇႁူမ်ႈၵၼ်သေ တူၵ်းလူင်းၵၼ်ဝႃႈႁဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ။

ၶေႃႈတီႈ 3) တႄႉ ႁဝ်းၶႃႈတေဝႆႉဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ၼႂ်းၵႄႈ 2 ၸုမ်းၼႆႉ ပေႃးတေမၼ်ႈၵိုမ်း ယိုၼ်း ယၢဝ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေၵပ်းသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈ ငူပ်ႉငီႉၵၼ်ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈမၼ်းမၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းၼႆၶႃႈ။

ၶေႃႈတီႈ 4) တႄႉ မၼ်းၵဵဝ်ႇၵပ်း ႁူမ်ႈၵၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် ႁဝ်းၶႃႈ တေႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸုမ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းသေလႄႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉၵေႃႈ တေႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ပေႃႇလသီႇမူႇၸုမ်းၽႂ်မၼ်းမီး ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်သေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ တေမီးယူႇ 4 ၶေႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်း 11/5/2019 ၼၼ်ႉၶႃႈ။

တႃႇၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းတေမၼ်ႈၵိုမ်းယိုၼ်းယၢဝ်းၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈႁဝ်းၶႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ၊ သွင်ၸုမ်း တေၶိုၼ်း ႁူပ်ႉၵၼ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။  လၢႆးႁူပ်ႉၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈၵေႃႈတေၸၢင်ႈမီး ယဝ်ႉၵေႃႈ တၢင်းၵၢၼ် ၵေႃႈတေၸၢင်ႈမီး။ ဢၼ်ပဵၼ်ၶွမ်ႊမတီႊတင်းသွင်ၾၢႆႇ တေၸၢင်ႈႁူပ်ႉၵၼ်ၵေႃႈမီး ယဝ်ႉၵေႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇ ၵပ်းလွင်ႈ ၵၢၼ်တၢမ်းဝၢင်းတီႈယူႇသိုၵ်း ႁဝ်းတေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆ လုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈသေ ႁဝ်းၶႃႈတေၵႂႃႇပဵၼ်ၶၵ်ႉ၊ ပဵၼ်ၶၵ်ႉ ႁဵတ်းၼၼ် ဢၼ်ၼႆႉပဵၼ်တွၼ်ႈၼိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ ယုၵ်ႉယၢႆႉၶၢႆႉတပ်ႉၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။

ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈတႄႉ မၼ်းတေၵဵဝ်ႇၵပ်း ႁႂ်ႈၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈႁဝ်းၶႃႈပေႃးတေပဵၼ်မႃး ၸုမ်းလဵဝ်။ လွင်ႈၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ တေႁဵတ်းႁိုဝ်။ မၼ်းတေမီး  2 ၶၵ်ႉ။   မၼ်းတေၵႂႃႇၵမ်းၶၵ်ႉၵမ်းတွၼ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်။ ႁဝ်းၶႃႈ တေသိုပ်ႇႁူပ်ႉၵၼ်ၵႂႃႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်းယႂ်းယႂ်း   ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ မၼ်းတေလႆႈၵႂႃႇ ၵမ်းၶၵ်ႉၵမ်းၶၵ်ႉ တေလႆႈၸႂ်ႉ လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈႁႃႉ၊  လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းတၢင်းၵၢၼ်ႁႃႉ ၼႆ လိုၼ်းသုတ်း တေႃႇပေႃးလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ၊ သင်ၶၸဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈ၊ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ပဵၼ်မူႇလဵဝ်ၸုမ်းလဵဝ် ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေ ၶတ်းၸႂ်ယူႇၶႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးပဵၼ်လႆႈ။ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းတေပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးဝႆႉၸိူင်ႉၼႆၶႃႈ။

ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ တေႁူပ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးယူႇလၢႆၶၵ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ မၼ်းတေၸႂ်ႉလၢႆးၼွၵ်ႈလႅၵ်ႈၵႂႃႇ၊ လၢႆးတၢင်းၵၢၼ် ၸိူင်ႉၼႆၶႃႈၼႄႈ။ မၼ်းတေမီး ၶွမ်ႊမတီႊ ႁူပ်ႉၵၼ်။ တင်းသွင်ၾၢႆႇဢၼ်လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉၼႆႉ ၶွမ်ႊမတီႊ ဢုပ်ႇဢူဝ်း။ ၾၢႆႇၶဝ်ၸဝ်ႈၵေႃႈမီး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၶွမ်ႊမတီႊ တေႃႇၶွမ်ႊမတီႊ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ်။ ပေႃးထႅင်ႈ ၶၵ်ႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတေႃႇငဝ်ႈငုၼ်း၊ ငဝ်ႈၸိုင်ႈတေႃႇငဝ်ႈၸိုင်ႈႁူပ်ႉၵၼ်။ ႁဵတ်းၼၼ်ၶႃႈ မၼ်းတေပဵၼ်ဝႆႉလၢႆၶၵ်ႉ တွၼ်ႈ။ ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းမႃးၵေႃႈ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်မႃးလႆႈ ၸုမ်းလဵဝ်။ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ လႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ၵႂႃႇပဵၼ်ၶၵ်ႉ ပဵၼ်ၶၵ်ႉ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

 

ဢေႃႈၶႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ။ တီႈဝႆႉၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ယၢဝ်းသေတွပ်ႇပၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း