Thursday, June 20, 2024

ၽွင်းၽူႈၼမ်း RCSS ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း

Must read

ၽွင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၽူႈၼမ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်း PPST  ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ် JICM ၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

Photo NCA-S EAO-ပၢင်ၵုမ် JICM ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇဝၼ်းတီႈ 8/1/2020

 

- Subscription -

ၶၢဝ်းတၢင်းၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ဝၼ်းတီႈ  6-12 /1/2020 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၼ်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းတၢင်းပွတ်းမိူင်းပၼ်ႇ၊ ၵဵင်းတွင်း၊ ၵဵင်းလူမ်း၊ ၵဵင်းၶမ်း ၊ ၵူတ်ႇထတ်း ၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်း 5 တပ်ႉၵွင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးလႃႉ ၵူၼ်းၵႃႉ ပွတ်းၵဵင်းတွင်း လၢတ်ႈဝႃႈ- “ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ  ဢၼ်မႃးတူင်ႉၼိုင် ထုင်ႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ပျီႉၸူင်ႇလၢတ်ႉ ပိဝ်ႇႁႃႇမူး မိူင်းသူႈ ပဵၼ်ၵေႃႉၼမ်း ။ မီးငႃးသိုၵ်း တပ်ႉၵွင် 295၊ 578၊ 524 ၊ 575 တင်း 520 ၵႂႃႇမႃးတူင်ႉၼိုင်။  ပေႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူင်ႉၼိုင် ၵႂႃႇမႃးယူႇၸိူင်ႉၼႆ သဵင်ၵွင်ႈၸၢင်ႈတႅၵ်ႇလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉလွမ်လွမ် မႆႈၸႂ်ယူႇ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈပၢင်ၵုမ် JICM ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ ၵမ်းၼႆႉၼႆႉ ၵူၼ်းလူင်ႉလႅၼ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်းထတ်းသၢင်ဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်ၵုမ်ဢၼ်ဢုပ်ႇၵုမ်တူၵ်းလူင်းၵၼ်ငၢႆႈငႅမ်ႈလီ ၊ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃ။ လႅပ်ႈတေပဵၼ်ယွၼ်ႉ ဢမ်ႇဢုပ်ႇပႃး 2 ၶေႃႈဢၼ်ၶွင်ႉၶမ်ယူႇတႃႇသေႇ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း လုၵ်ႈလဵဝ်လႄႈ လွင်ႈတေဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ  တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် သဵင်ၵွင်ႈတႄႉပႆႇတႅၵ်ႇသေတီႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း