Tuesday, June 18, 2024

ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၵႆႉၺႃးယိုဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

Must read

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၸွမ်းသၢပ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်း တူင်ႇတၢင်ႇဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ၊ သီႇပေႃႉ ၵျွၵ်ႉမႄး ၵူတ်ႉၶၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ – မီးၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶႃႈႁႅမ် ၵူၼ်းမိူင်းထပ်းၵၼ်ၶိူဝ်းယႂ်း ၵူၼ်းမိူင်း မႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ။

Photo by – Shar Htat Paing/ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၽူႈၸၢႆး 2 ၵေႃႉ တိူဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈသေ လူႉတၢႆဝႆႉ

ဝၼ်းတီႈ 14/1/2020 ၵူၼ်းမိူင်း သွင်ၵႃႉ ၺႃးၶႃႈတၢႆ ႁိမ်းပႃႇႁဵဝ်ႈ ၼွင်မွၼ်၊ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်၊ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၸုမ်းလႂ်လူင်းမိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်။

- Subscription -

ဝၼ်းတီႈ 11/1/2020 သမ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းမူင်ႈ သီႇပေႃႉ ၵေႃႈ ၺႃးၶႃႈတၢႆ 2 ၵေႃႉ။

ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တီႈဢၼ်ၸိူဝ်းၶဝ်ၺႃးယိုဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ၵူၼ်းသူႇသမ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လိူင်ႇၼမ် ၊ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇ ၵူၼ်းလႃႈသဵဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ပလိၵ်ႈဢၼ်ၵိၼ်သူႇသမ်းယႃႈၵေႃႈမီးၼမ်ဝႃႈၼမ်ၶႃႈ ပႃႇယႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ  12/1/2020 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉ ၶီႇရူတ်ႉၶိူင်ႈမႃးၸွမ်းလင်ၵႃး တၢင်ႇဝူဝ်းသေ ယိုဝ်းသႂ်ႇၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၶျွင်းၶျေႃး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းၸွမ်းၵႃး တၢႆထင်တီႈ။

လွင်ႈယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၽႂ် ၸုမ်းလႂ်ယိုဝ်းၼႆ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပလိၵ်ႈယင်းပႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇလႆႈ။

“ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈသေပွၵ်ႈၶႃႈလူး။ ယဝ်ႉၵႂႃႇၸိူင်ႉၼႆပဵၼ်လိူင်ႈပဵၼ်လိူင်ႈၶႃႈဢေႃႈ။ ဢမ်ႇတီႉလႆႈသေပွၵ်ႈၶႃႈ။” – လုင်းၸၢႆး ၵူၼ်းသီႇပေႃႉလၢတ်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 9/1/2020 သမ်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်း။  လွင်ႈၼႆႉတႄႉ  တပ်ႉသိုၵ်း တဢၢင်း TNLA ယွမ်းႁပ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉမိုဝ်းၶဝ် ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပီ 2019 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ရူတ်ႉၵႃးတၢင်ႇဝူဝ်း ၵႆႉၺႃးယိုဝ်းၼႂ်းၵႄႈ သီႇပေႃႉ -ၵျွၵ်ႉမႄး ။ ၵူၼ်းတၢႆၸွမ်းဢမ်ႇယွမ်း 10 ၵေႃႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း