Wednesday, April 24, 2024

RCSS ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ထိူၼ်ႇပႃႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 18/3/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢွၵ်ႇၶေႃႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ၸုတ်ႇၽဝ်ထိူၼ်ႇပႃႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈၼႃႈတီႈၶွင် RCSS လႄႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၾၢင်ႉ ၽေးၾႆးၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS
Photo by – Tai Freedom/ ၶေႃႈႁႄႉႁၢမ်ႈ ၸုတ်ႈၽဝ်ထိူၼ်ႇပႃႇ

ၼႂ်းၶေႃႈႁႄႉႁၢမ်ႈၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ – ယွၼ်ႉၾႆးမႆႈပႃႇ၊ ၾႆးလၢမ်းပႃႇလႄႈ မီးမွၵ်ႇၵႂၼ်းၾႆး တဵမ်တူဝ်ႈမိူင်းသေ မွၵ်ႇ ၵႂၼ်းၾႆး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼႂ်းလွတ်ႇလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်၊ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် တႃ သႅပ်ႇတႃၸဵပ်းလႄႈ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉမွၵ်ႇၵႂၼ်းၾႆးၵူႈၵေႃႉ – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မိူၼ်ၼင်ႇ ပႃးဝႆႉၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ် ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ မီးၵႂၢမ်းႁူႉႁၼ်ထိုင်လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ၵူၼ်းႁဝ်းလႄႈ လွင်ႈသၽႃႇဝ ၾိင်ႈၾႃႉ မိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈပေႃးၶႅမ်ႉလီၵႂႃႇ မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉသေ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸွမ်းပိူင် ၶေႃႈႁၢမ်ႈမီးၼၼ်ႉ ႁင်း ၽႂ်မၼ်းသေၵမ်း”- ဝႃႈၼႆ။

တႃႇႁႂ်ႈဢမ်ႇမီးမွၵ်ႇၵႂၼ်းၾႆးလႄႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ် ယွၼ်ႉမွၵ်ႇၵႂၼ်းၾႆး၊ တႃႇႁႂ်ႈၾႆးဢမ်ႇမႆႈၺႃးၶူဝ်းၶွင် ႁိူၼ်းယေးလႄႈ ထိူၼ်ႇပႃႇမႆႉၼႆသေ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈတီႈတီႈ ဢိၵ်ႇပႃး ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း၊ ပၢင်သဝ်း ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽူႈလႂ်ဢမ်ႇဝႃႈ တေဢမ်ႇလႆႈၸုတ်ႇၽဝ်ထိူၼ်ႇပႃႇ တေ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းႁႆႈလိုမ်းလႃးလႃး – ၼႂ်းၶေႃႈႁႄႉႁၢမ်ႈၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆထႅင်ႈ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်းတီႈ 15 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6 မူင်းပၢႆ ၾႆးမႆႈပႃႇ လၢမ်းထိုင်ႁိမ်းဝတ်ႉၸေႃးတိၵရူင်ႇ ၼႂ်းၵႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်း ၵဵင်းတုင် – တူၼ်ႈတီး ၼႂ်းဢိူင်ႇယၢင်းလေႃး ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ ၾၢႆႇၶႄ ၾႆးၶဝ် တၼ်းမႃးၶႄၾႆးမွတ်ႇၶိုတ်းသေ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈမႆႈဝတ်ႉ – သိုပ်ႇၶၢဝ်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈၵဵင်းတုင် ဢွၵ်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

ၾႆးမႆႈပႃႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်
Photo by – ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း ဒေသ သတင်းများ/ ၾႆးမႆႈပႃႇ တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင်

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 15 ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းယေး ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၸိုၵ်ႉ ဢိူင်ႇႁူဝ်ၼႃး တၢင်းၾၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း မိူင်းၵိုင် ၼၼ်ႉၵေႃႈ မႆႈပႃႈၵူၼ်းထဝ်ႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢႆၵိုၵ်းႁိူၼ်းတင်းသွင် ယွၼ်ႉသင်လႄႈမႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇလႆႈႁူႉတႅတ်ႈတေႃး – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 13 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 3 မူင်းပၢႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ (Solar) သျွတ်ႉသေ မႆႈဝတ်ႉဝိႁၢရ် ၸလၢႆးၶုမ်ႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈထီႇ ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ မႆႈပႃးရူတ်ႉၶိူင်ႈ၊ ၶမ်း၊ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၶဝ်ႈပိူၵ်ႇ၊ ၶူဝ်းၵၢၼ်ႇၶူဝ်း ၵျွင်း ၽၼ်ႇတႃႇ ပရိ ၽေႃးၵ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းဝတ်ႉတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း