Wednesday, April 24, 2024

လွင်ႈၵိူတ်ႇလုၵ်ႈယွမ်းလူင်း – ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းထႆး

Must read

ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလႄႈလွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင်ၵူၼ်းမိူင်းထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းထႆးၼႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢမ်ႇၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၵၼ်၊ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမႂ်ႇယွမ်းလူင်းသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈၵႂႃႇ တီႈပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်းထႆး ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်မၢတ်ႊၶျ်ၼႆႉဝႃႈ – ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလႅၵ်ႈလၢႆႈလူတ်းယွၼ်ႇမႃးႁႅင်းလႄႈ တၵ်းလႆႈၶိုၼ်းတမ်းပိူင် လွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ပၢႆးပိူင်ၵူၼ်း ၵႂၢင်ႈၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ၶႂၢင် ။ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈၼမ်မႃးၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉႁႅင်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ပေႃးႁႅင်းၵၢၼ်လူတ်းယွမ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈတေတူၵ်းတႅမ်ႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင်ပႃးပၢႆးယူႇလီတူဝ်လႄႈတင်းၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းထႆးတႄႉတႄႉ – ၽွင်းလူင်လၢတ်ႈၵႂႃႇ ၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၼႆႉၸိုင် ပေႃးထႅင်ႈ 10 ပီမိူဝ်းၼႃႈၼႆ ႁူဝ်ၼပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၸၢင်ႈလူတ်းယွမ်းလူင်းထိုင် 14 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊသေ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းထဝ်ႈသမ်ႉ တေၼမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇမွၵ်ႈ 30 ပိူဝ်ႊသႅၼ်ႊ။ ပေႃးထႅင်ႈမွၵ်ႈ 60 ပီၼႆႉ ႁူဝ်ၼမ်ႉၵူၼ်းမိူင်းထႆး တေလူတ်းယွမ်းလူင်းထိုင် 32 လၢၼ်ႉဢမ်ႇႁၢင်ႉ ၽွင်းလူင်ပၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၾၢႆႇတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး တေတိုၵ်းသူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ၵိူတ်ႇလဵင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၼမ်ၼမ် ၼႆသေတႃႉ ပေႃးဢမ်ႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ငဝ်းလၢႆးပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ လွင်ႈၵိၼ်းၽၢၼ်ၶၢၼ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ လႅပ်ႈတေဢမ်ႇထိုင်တီႈဢွင်ႇမၢၼ်လႆႈ – ၵူၼ်းမိူင်းထႆးတႄႉ ထတ်းသၢင်ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႃႇတေၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈလွင်ႈၶဵင်ႇတႃႉ – ၵႃႈၶၼ်ၶူဝ်းၵုၼ်ႇသုင်၊ လွင်ႈႁႃၵၢၼ်ယၢပ်ႇ ႁႃငိုၼ်းယၢပ်ႇ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ – လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸိုင်ႈမိူင်းတၵ်းလႆႈၽိူမ်ႉထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ လွၵ်းလၢႆးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ ၊ တၵ်းလႆႈတမ်းဝၢင်းပေႃႇလသီႇၾၢႆႇၼႆႉသေ ဝႆႉၼၵ်းၼႃႁဵတ်းၸွမ်း တႃႇပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းလႄႈ လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – DVB

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း