Wednesday, April 24, 2024

UNDP ၸီႉၸမ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၽၢၼ်ၵိၼ်း

Must read

UNDP ၾၢႆႇပူၵ်းပွင်လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင် ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉၼၼ်ႉ တႄႇပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးၶိုၼ်းယူႇယဝ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၵိုတ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ လွင်ႈႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင် တႃႇၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉတူၵ်းလႃႈတူၵ်းလိုၼ်းဝႆႉ- ဝႃႈၼႆ။

မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇပႃးတင်း မိူင်းဢႃႇၾၵၼ်ႊၼိတ်ႉသ်ထၢၼ်ႇ မိူင်းသူႇၻၼ်ႊ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ယွၼ်ႉပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတူၵ်း ယွၼ်ႉၵၢၼ်ငိုၼ်းဢမ်ႇမုၼ်ႇပၼ်ႇလႆႈတူဝ်ႈထိုင်ၵူၼ်းမိူင်း လွင်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတိုၵ်ႉလႆႈၶတ်းၸႂ်ၸိုၼ်ႇတေႃႇသူႈႁင်းၵူၺ်း UNDP ၸီႉၸမ်ႈဝႆႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

လိူဝ်ၼၼ်ႉ Achim Steiner ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်း UNDP ၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႄးဝႆႉဝႃႈ – ၾၢႆတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသင်သေမဵဝ်း ၵွပ်ႈၼႆလႄႈၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတုၵ်ႉၶၵိၼ်းၸႂ် – ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၽိုၼ်ႁၢႆးငၢၼ်း UNDP ၼၼ်ႉပႃးဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ – ဝၢႆးလင် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉယဝ်ႉ ၸိုင်ႈမိူင်းဢၼ်ၽၢၼ်လႄႈ ဢၼ်မီးၵေႃႈ ပိူင်ႈႁၢင်ႇၵၼ်ႁႅင်း။ မိူင်းဢၼ်မၢၵ်ႈမီးလီပဵၼ်သုတ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၵေႃႈ ၵိၼ်းၽၢၼ်ၶၢၼ်ၸႂ်မႃး။ မိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမၢၵ်ႇမီးၵေႃႈ ၵူၼ်းဢိုပ်းလႄႈၵူၼ်းၽၢၼ် ယိင်ႈၶႅၼ်းၼမ်မႃး။ ၼႂ်းၵႄႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းလိူင်ႇၼမ်မႃး ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းထူပ်းၽေး သိုၵ်းၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈသေဢိတ်းယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလုမ်ႈၾႃႉတူၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၼႂ်း ပီ 2021 လႄႈ 2022 တႃႇသွင်ပီ သင်ဝႃႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸွႆႈၵၼ်တႄႉ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၸိုင်ႈမိူင်း တေၸဵဝ်းၶိုၼ်းႁုၼ်ႈပူင်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇဝႆးယူႇ ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢင်ႈဢိင် – VOA

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း