Friday, March 1, 2024

ပီၼႆႉ လွႆၵေႃႇဝၼ်း ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇ  

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ယူႇတီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS ၸတ်းႁဵတ်းပၢင် ၵႅဝ်ႈ/ ပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ တီႈၵႅပ်ႈ ယွၼ်ႉပိူင်ပဵၼ် ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းတႆး ယၢမ်းလဵဝ် ဝႃႈ ၼႆ။

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸတ်းယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇၸတ်းၵႂၢင်ႈယႂ်ႇလူင်သင် ၸတ်း ၵႅပ်ႈၵႅပ်ႈ ၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ မီးပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ မႃးသူႇၸႂ်းလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ဢၼ်သူင်ႇမႃးတိုတ်းယႃႈ ၸိူင်ႉၼၼ် ၵူၺ်း”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ပၢင်ပွႆး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ (1) RCSS ၼႆႉ မီးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မွၵ်ႈ 700 ၵမ်ႈၼမ် လုၵ်ႉ တၢင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း မႃးသူႇၸႂ်းလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်းၸိူင်ႉၼၼ်။ ပၢင်ၵႅဝ်ႈတႄႉ တႄႇယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 4 မူင်း ထိုင်မႃး 6 မူင်း ႁူဝ်ၶမ်ႈ ၸင်ႇၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၵၼ်ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး ပၢင်ၵႅဝ်ႈ/ ပၢင်ပွႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင်မႃးၼႆႉ မီးၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီယဝ်ႉ တင်ႈတႄႇ ပီ 2020 ၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ပီၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းၵေႃႈပိူင်ၼိုင်ႈ၊ ယွၼ်ႉပိူင်ပဵၼ် ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၵေႃႈ ပိူင်ၼိုင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း RCSS ၵေႃႈ ပီၼႆႉ ဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပီ ၵူၺ်း ၵႃႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပၼ်ပိုၼ်းႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ် ၸိူင်ႉ ၼၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း