Wednesday, July 24, 2024

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၺႃးၸူၼ်

Must read

ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၺႃးၸူၼ် လႆႈၵႂႃႇ တိူၵ်ႈငိုၼ်းလႄႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းတီႈ 6/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းၶိုင်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၵေႃႇမတီႇၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ တႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ် ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 4 ၵေႃႉၶဝ်ႈၸူၼ် တီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်း ၸၢႆးၵျေႃႇၼၢႆႇ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈ ၸူၼ် လႆႈ ၵႂႃႇတိူၵ်ႈငိုၼ်ႈ 1 တိူၵ်ႈလႄႈ ၵႃး 1 လမ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ဢဝ်သူၼ်ႈၵွင်ႈ ထုပ်ႉသႂ်ႇၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ လိုမ်းတူဝ် ၵႂႃႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၶဝ်ႈၸူၼ် တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈၸူၼ် တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်ၼႆႉသေ ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၶႆႈႁႃ တူဝ်ၵူၼ်းၸူၼ်ၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ်လိပ်း ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7 ၼႆႉ တီႈမၢၼ်ႈမႂ်ႇ ဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။

“လႆႈႁူႉမႃးတႄႉ တီႈတိူၵ်ႈငိုၼ်းတင်းၵႃးၼၼ်ႉ သႂ်ႇဝႆႉ GPS ၼႆႉဝႃႇ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၶဝ်ၸင်ႇၸွမ်းႁႃတူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉလႆႈ ၼႆ ၶႃႈဝႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ လႂ်ၵေႃႉတႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ယူႇတီႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁၼ်ထိုင်တီႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈၵေႃႈၸႂ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉမၢၼ်ႈၸေႊၵေႃႈၸႂ်ႈလႄႈ ၵွပ်ႈၼၼ် ပလိၵ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸင်ႇတီႉလႆႈ ၵမ်း လဵဝ်။ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၺႃးၸူၼ်မႃး မီး 30 – 40 ပွၵ်ႈယဝ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႈၺွပ်းလႆႈမႃးသေပွၵ်ႈ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်”- ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းမူႇၸေႊ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

တီႉလႆႈၵူၼ်းၸူၼ် တီႈမၢၼ်ႈမႂ်ႇ
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ တီႉလႆႈၵူၼ်းၸူၼ် တီႈမၢၼ်ႈမႂ်ႇ မိူဝ်ႈ 7/2/2024

ၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈၸူၼ် တီႈႁိူၼ်းၸၢႆးၵျေႃႇၼၢႆႇၼႆႉ ႁေႃႈၵႃးသီၶၢဝ် မႃးၵိုတ်းတင်းၼႃႈႁိူၼ်း မၼ်းၸၢႆးလမ်းၼိုင်ႈ ၼႂ်းၵႃႈ ၼၼ်ႉ တေမီးႁႅင်းၵူၼ်းမွၵ်ႈ 5 ၵေႃႉ ပႃးၵူၼ်းႁေႃႈ။ တႃႇ 4 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး လူင်းၵႃးၶဝ်ႈၸူၼ် ၼႂ်းႁိူၼ်း။ ၵူၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈယၢဝ်း 2 ၵေႃႉ၊ ၵွင်ႈပွတ်း 2 ၵေႃႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ တိုဝ်းမူၵ်ႇႁူဝ်၊ ပူၵ်းၼႃး သႂ်ႇၽႃႈတူမ်းသူပ်း ၵူႈ ၵေႃႉလႄႈ သႂ်ႇသိူဝ်ႈၼႃ သီလမ် 3 ၵေႃႉ သီလၢႆးၶဵဝ် 1 ၵေႃႉ ၼႂ်းၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV တီႈႁိူၼ်းၸၢႆးၵျေႃႇၼၢႆႇထၢႆႇ တၢင်ႇဝႆႉ ၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/2/2024 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 6:45 မူင်းၼၼ်ႉ ၸၢႆးဢွင်ႇၽိဝ်းတူႇ ဢႃယု 29 ပီ ၸဝ်ႈၶွင်ႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၵုၼ်ႇယွႆႈ တီႈပွၵ်ႈၵၢတ်ႇ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၾၢႆႇ 4 ၵေႃႉ ယိပ်းၵွင်ႈပွတ်း/ ယၢဝ်းၸေးမိုဝ်းသေ ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်းၵုမ်းတူဝ် မၼ်းၸၢႆး ဢွၵ်ႇႁၢၼ်ႉၵႂႃႇသေ ၵပ်းၾူၼ်းၸူးတီႈႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆး ယွၼ်းငိုၼ်းၶႄႇ 20 သႅၼ်ယႂၼ်ႊ ႁႂ်ႈၵႂႃႇထုတ်ႇဢဝ်တူဝ် ဢွၵ်ႇမႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း