Thursday, June 20, 2024

SSPP ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်း ယူႇတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ တီႈငဝ်ႈငုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁႆး မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 1,700 ပၢႆ ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 77 ပီ
Photo by – တႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇ/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် သိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၽူႈၼမ်းၼႃႈ (1) မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပိုတ်ႇပၢင် ယဝ်ႉၵေႃႈ လၢတ်ႈၼႄလွင်ႈ ပိူင်ပဵၼ်မႃး ပိုၼ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

တီႈပၢင်ၵႅဝ်ႈၼႆႉ မီးၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ 1,733 ၵေႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇ – ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်၊ ၸုမ်းၼၢင်းယိင်းငဝ်ႈငုၼ်း၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ႁူင်းသိုၵ်း၊ ၸုမ်းမေႃယႃ၊ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ၊ ၵူႈတပ်ႉၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်၊ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၽူႈမီးၸၼ်ႉ၊ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼေႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း၊ တပ်ႉၵွင်ႈလူင်လႄႈ တပ်ႉႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 77 ပီ
Photo by – တႆးႁုၼ်ႈမႂ်ႇ/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီ

ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ တႄႇမၵ်းမၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7/2/1947 ပဵၼ်ဝၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁူမ်ႈပဵၼ်ၸႂ်လဵဝ်ၵၼ်သေ ၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃး ၶွင်ႇသီႇၸိုင်ႈတႆး (SHAN STATE COUNCIL)၊ တႅပ်းတတ်းမၵ်းမၼ်ႈတုင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၵႂၢမ်းတၢင်ႇတုင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း