Thursday, May 23, 2024

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း

Must read

ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း RCSS လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းတွင်ႈထၢမ်သဵင်ၵၢင်ၸႂ် ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ သပ်းလႅင်းၼႄ လွင်ႈ ပေႃႇလသီႇၸုမ်းႁူမ်ႈတင်း ငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဝၼ်းတီႈ 23/2/2024 ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် တီႈပၢင်ႇသၢမ်ယႅၵ်ႈ ႁိမ်းတိၼ်လွႆၸၢၵ်ႈၼမ်ႉႁူး ဢိူင်ႇႁူဝ်ႁႃႉ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၼၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း မီးၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈထွမ်ႇငိၼ်း 1,600 ပၢႆ။

- Subscription -
ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း
Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ/ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵဵင်းတွင်း

ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “မၼ်းၸဝ်ႈမႃးလၢတ်ႈ သပ်းလႅင်းၼႄ – လၵ်းၼမ်းမုၵ်ႉ ၸုမ်း RCSS ယဝ်ႉၵေႃႈ ပေႃႇလသီႇ မုၵ်ႉၸုမ်း၊ လွင်ႈၵူၼ်းတႆးပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းထႆး၊ လွင်ႈငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ၊ ငဝ်း လၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး၊ လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇမၢႆမီႈႁဵတ်းသိုၵ်း၊ လွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း ပိူင်ၵၢၼ် RCSS လႄႈ လွင်ႈပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ မီးပီႈၼွင်ႉတႆး၊ တဢၢင်း၊ လီႇသူႇ၊ လႃးႁူႇ၊ ယၢင်းလမ်လႄႈ ယၢင်းပတွင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။

“ဝၢႆးၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း သပ်းလႅင်းလၢတ်ႈၼႄယဝ်ႉ မီးလွင်ႈထၢမ်တွပ်ႇၵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ တေလႆႈထၢမ် ၼႂ်းၶွပ်ႇၶဵတ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တီႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်လူင်ႉလႅင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ယဝ်ႉၵေႃႈ လွင်ႈပေႃႇလသီႇ မုၵ်ႉၸုမ်း၊ လွင်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပိူင်ၵၢၼ်လႄႈ လွင်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵူၼ်းၵဵင်းတွင်း သိုပ်ႇ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝၢႆးသေ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းတွင်းၼႆႉ ယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းယဝ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း သိုပ်ႇၶၢဝ်း တၢင်းၵႂႃႇဝဵင်းၶူဝ်လမ် – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတွင်းလၢတ်ႈ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 14 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် RCSS လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်း ၵူၼ်းမိူင်း တီႈထုင်ႉၼႃးသႃလေး ဢိူင်ႇၼႃးဝွၼ် ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းပၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း