Thursday, June 20, 2024

ပီၼႆႉ လွႆတႆးလႅင်း တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး   

Must read

ပီၼႆႉ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း RCSS တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈ/ ပၢင်ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် မိူၼ် မိူဝ်ႈၵူႈပီ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ပွႆးလွႆတႆးလႅင်း
Photo by – Jong Jong/ ပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး 76 ပီ (ၶႅပ်းႁၢင်ႈၵဝ်ႇ – ပီ 2023) ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 7/2/2024 ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 77 ပီသေ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) တေဢမ်ႇၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ၶိုၵ်ႉယႂ်ႇလူင် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း တေ မီး ပၢင်ပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၸိူင်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ပီၼႆႉ တေဢမ်ႇၸတ်းပၢင်ပွႆးယႂ်ႇၶႃႈ ယွၼ်ႉ ႁုပ်ႈ ထတ်းသၢင်ၶိုၼ်း ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးသေ ၵူၺ်းၵႃႈ တေမီးပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ တႃႇၵူၼ်းယူႇတီႈငဝ်း ၸိုင်ႈၵူၺ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေမီးပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၸိူင်ႉၼႆၵူၺ်း။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ဝၼ်းယႂ်ႇ ဝၼ်းလူင် တႃႇၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ႁဝ်းၶႃႈ တေပိၵ်ႉလုမ်း/ လိုဝ်ႈၵၢၼ်ဝႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၽွင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းမႃး ဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး မီးၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီ ၼႂ်းပီ 2021 လႄႈ ပီ 2022 ။ ထိုင်မႃး ပီ 2023 ၸင်ႇၶိုၼ်းၸတ်း ႁဵတ်းၶိုၵ်ႉ ယႂ်ႇလူင် မီးၽူႈၼမ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ လုမ်းၽွင်းတၢင် ၼွၵ်ႈမိူင်း၊ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶႅၵ်ႇတီႈၸမ်ၵႆ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း