Saturday, May 18, 2024

RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၶွပ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း

Must read

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၶွပ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း၊ တိုၵ်းသူၼ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၶဝ်ႈႁႃၵၼ် တႃႇၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း၊ RCSS သိုပ်ႇယိပ်း တိုဝ်းၶေႃႈလႆႈၸႂ် NCA ယူႇဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၶွပ်ႈ တီႈလွႆတႆးလႅင်း ဝၼ်းတီႈ 18-20 ဢေႃႊၵတ်ႉသ် 2023

ပၢင်ၵုမ် 6 လိူၼ်ၶွပ်ႈၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈငဝ်ႈငုၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 18 တေႃႇထိုင် 20 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ်ၼႆႉ။ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၽူႈၼမ်းလႄႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 260 ၵေႃႉ။ ထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 21 ဢေႃးၵတ်ႇသ်ၼႆႉ RCSS ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၽိုၼ်ၼိုင်ႈ မီး 5 ၶေႃႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶေႃႈထိ 4 တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ – ၶေႃႈလႆႈၸႂ် ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ၼႆႉ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တူဝ်တႅၼ်းလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ ၶဝ်ႈပႃးပဵၼ်ၽူႈႁူႉႁၼ် သၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်ဝႆႉ။ တႃႇပိၼ်ႇပႅင်လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိူင်ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်းဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတူၵ်းလူင်းယိုတ်ႈယုၼ်ၵၼ်လႆႈလႄႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢႅၼ်ႇသီႇဢေႇ ဢမ်ႇၶိုပ်ႈၼႃႈလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈ RCSS တႄႉ ယိပ်းတိုဝ်းလွၼ်ႉၵႅၼ် NCA တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယူႇ ဝႃႈၼႆ ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၵူၺ်း ဢၼ်တေၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတရႄႊတီႊမွၵ်ႊၶရေႊသီႊ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၵူႈၾၢႆႇၾၢႆႇထုၵ်ႇလီႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇ – တိုၵ်းသူၼ်းဝႆႉပႃးၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတဵင်းၸဵင်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပၢင်တိုၵ်းတႅၵ်ႇယူႇၼႂ်းပတ်းပိုၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် PPST ၶွင်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉသိုပ်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸွမ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇယူႇတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်။

ၼႂ်း PPST ၼႆႉ မီးဝႆႉတူဝ်တႅၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA၊ ပႃႇတီႇမိူင်းမွၼ်းမႂ်ႇ MNSP ၊ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO ၊ ႁူမ်ႈတုမ်တီႇမူဝ်ႇၵရႅတ်ႉတိတ်ႉလႃးႁူႇ LDU ၊ ၶွင်ႇသီႇငမ်းယဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU/KNLA-PC ၊ တပ်ႉသိုၵ်းယၢင်းၵမ်ႉၸွႆႈတီႇမူဝ်ႇၵရေႇသီႇ DKBA လႄႈ ပႃႇတီႇပူတ်းပွႆႇမိူင်းရၶႅင်ႇ ALP ။

ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10 လိူၼ်ဢေႃႊၵတ်ႉသ် တီႈပၢင်ၵုမ် ၶွၼ်ႊၵရႅတ်ႉ ၵမ်းထူၼ်ႈ 17 ၶွင်ၸုမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU ၼၼ်ႉတႄႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ KNU ၽတူဝ်ႇၸေႃးတႃႇတူဝ်ႇမူး လၢတ်ႈတီႈပၢင်သပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇဝႃႈ – သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁိမ်ၸိင်းယိုတ်းဢႃႇၼႃႇၸိုင်ႈမိူင်းလႄႈ လိၵ်ႈၵိၼ်ၵႅၼ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်း NCA ၼၼ်ႉ လူႉၵွႆယဝ်ႉ – ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း