Sunday, October 1, 2023

ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸိုင်ႈထႆး

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/8/2023 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢႃယုမွၵ်ႈ 28 ပီ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈႁွင်ႈၶၢတ်ႈ မၼ်း ၸၢႆး ၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈမူင်ႈၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမႄႈတႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၼႃႈႁိူၼ်းယေး။  

ႁႅင်းၵၢၼ်ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ
Photo by – ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ/ ၸၢႆးၼုမ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈဝဵင်းမႄႈတႅင်

ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ ၽူႈၸွႆႈထႅမ် ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈဝဵင်းၵဵင်းမႂ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးၼုမ်ႇ ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈႁွင်ႈမၼ်းၸၢႆးယူႇၼႆႉ ။ မိူဝ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးတိုၵ်ႉတတ်းယႃႈ တီႈၼႂ်း သူၼ်မၢၵ်ႇမူင်ႈႁိမ်းၼၼ်ႉယူႇ။ မၼ်းလၢတ်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းမၼ်းဝႃႈ ႁိူဝ်ႉၼႃႇ တေၵႂႃႇလိုဝ်ႈၵမ်ႉ ၼႆသေ ၵႂႃႇၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ တီႈႁွင်ႈၶၢတ်ႈ မၼ်းၼၼ်ႉႁေယဝ်ႉ။ ၸိူၵ်ႈတတ်းယႃႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉမတ်ႉဢႅဝ်မၼ်းဝႆႉယူႇ ပၼ်ႁႃမၼ်းၼႆႉ လႅပ်ႈတေၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႃႈႁိူၼ်းၼႆ ၵူၼ်းယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸၢႆးၼုမ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၼႆႉ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃယု 10 ၶူပ်ႇ (ဢွၼ်ႇၸၢႆးဝႆႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ) ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၼႃႈႁိူၼ်းယေးသေ ၵေႃႉ ပဵၼ်မေး မၼ်းၸၢႆး လႆႈပၢႆႈပႅတ်ႈၵႂႃႇႁိုင် 2 ပီယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

“မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉမၼ်းၸၢႆး ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းသေ ၵႆႉၽိတ်းမေႃးၵၼ်တင်း မေးမၼ်း။ ၵေႃႉ ပဵၼ်မေး ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶၢမ်ႇလႆႈသေ ပၢႆႈပႅတ်ႈဝႃႈၼႆ။ ၶႃပူႇဢွၵ်ႇၼႆႉမီးလုၵ်ႈၸၢႆးႁူမ်ႈၵၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃယုတိုၵ်ႉမီး 10 ၶူပ်ႇ ။ မၼ်း ၸၢႆးပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ် ၵိၼ်ၸၢင်ႈႁဵတ်းၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း”- ၸၢႆးတႆးထိူၼ်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။  

ၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢႃယု မွၵ်ႈ 28 ပီ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လုင်းၸၢႆးၵႃႇဝိ ပႃႈၼၢင်းဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝဵင်းၵႃလီႉ ၸိုင်ႈ တႆး ပွတ်းၸၢၼ်း ။

ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 27/4/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် ၼၢင်းပႅင်း ဢႃယု 30 ပၢႆ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၽႅၼ်ၶေႃးတၢႆ ၼႂ်းႁွင်ႈၶၢတ်ႈ မၼ်း ၼၢင်း တီႈၸႄႈဝဵင်းႁၢင်ၻူင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးပၼ်ႁႃလွင်ႈယူႇသဝ်းၵိၼ်သၢင်ႈသေဢမ်ႇၵႃး မီး ပႃးပၼ်ႁႃၼႃႈႁိူၼ်းယေးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 29/4/2022 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ၼၢင်းထူၺ်းလိုၼ်း ဢႃယု 28 ပီ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ ၸႄႈဝဵင်း ႁၢတ်ႇယႂ်ႇ ၸႄႈ တွၼ်ႈသူင်ၶလႃ ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဝူၼ်ႉၼမ်ၶမ်ၸႂ်လၢႆလွင်ႈသေ ၵိၼ်ၼမ်ႉယႃလၢင်ႉႁွင်ႈၼမ်ႉ ၶႃႈ တူဝ်တၢႆ မိူၼ်ၵၼ်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း