Sunday, April 14, 2024

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ

Must read

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ တႄႇဢဝ် ဢႃယု 18 ပီ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 13/2/2024 ယူႇတီႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/ SSA) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ တႄႇဢဝ် ဢႃယု 18 ပီထိုင် 45 ပီ မႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းလႆႈ တေသွၼ်ၵၢၼ်ပၼ် 1 ပီ ႁၢပ်ႇၵၢၼ် 5 ပီ ဝႃႈ ၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈယူႇၶႃႈ RCSS ဢွၵ်ႇဝႆႉ လွင်ႈပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်းမႂ်ႇ တႃႇတေပဵၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈ ၽႂ်ၽူႈလႂ်ပေႃႈမီးၸေႇတႃႇၼ ၶႂ်ႈမႃးၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် သိုၵ်း ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၶွင် RCSS ၼၼ်ႉ တႅမ်ႈဝႆႉဝႃႈ – ပိုတ်ႇႁပ်ႉ ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်းမႂ်ႇ ၸိူဝ်းႁဝ်း ၶိူဝ်းႁဝ်း ပႂ်ႉႁပ်ႉမႂ်းယူႇ – ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/2/2024 ၼႆႉၵေႃႈ ယူႇတီႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇမၢႆမီႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢႃ ယုတဵမ် 18 ပီ ၵူႈၵေႃႉ တၵ်းတေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်း။

ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၽၵ်းၵႃႇ – ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု ၼႂ်းၵႄႈ 18 ထိုင် 35 ပီ ၊ ပေႃးပဵၼ်ၽူႈ ယိင်း ဢႃယု 18 ထိုင် 27 ပီ ၊ ပေႃးပဵၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၸႂ်ႉပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၸိုင် ၽူႈၸၢႆး တၵ်းလႆႈမီးဢႃယု ၼႂ်းၵႄႈ 18 ထိုင် 45 ပီ။ ၽူႈယိင်းသမ်ႉ ဢႃယု 18 ထိုင် 35 ပီ တၵ်းတေလႆႈၸွႆႈၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈၵေႇ သုတ်း ၵေႃႉ 2 ပီ ပေႃးမီးငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈမႃးၸိုင် တေလႆႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ထိုင် 5 ပီ ။

ယဝ်ႉၵေႃႈ တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ ၸုမ်းၵဵပ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း – ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း၊ ၸၼ်ႉၸႄႈတွၼ်ႈလႄႈၸႄႈဝဵင်းဝႆႉသေ တေၶၢၼ်းႁွင်ႉၵႂႃႇႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၵမ်း ၸုပ်ႈၸုပ်ႈ။ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၶေႃႈၸီႉသင်ႇၶၢၼ်းႁွင်ႉၸိုင် တေၺႃးတူတ်ႈ တၢမ်ႇၶွၵ်ႈ 5 ပီ- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁူၺ်းလၢတ်ႈဝႆႉပႃးဝႃႈ ၵူၼ်းမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်သိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေပၼ်ငိုၼ်းလိူၼ် လိူၼ်လႂ် 6 သႅၼ်ပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ ၵူၼ်းလုမ်းလႃး ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ၊ ၵူၼ်းတတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီသေ ယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၸိုင် တေပွႆႇဝၢင်းပၼ်ယူႇ ပႃးဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း