Tuesday, May 21, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

RCSS

PNLO လႄႈ  RCSS ယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်းထုင်ႉဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS လႄႈ ၸုမ်းပူတ်းပွႆႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဢူဝ်း PNLO ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼႂ်း ဢိူင်ႇ ၵိူၼ်ႇတူလူင်( ၵတူးၵျီး) ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ဝၼ်းတီႈ 11/10/2022 ပူၼ်ႉမႃး PNLO လႄႈ  RCSS ယိုဝ်းၵၼ်တီႈ ဢိူင်ႇၵိူၼ်ႇတူလူင် ဝဵင်းမွၵ်ႇမႆႇ ၾၢႆႇ PNLO...

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် 

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေယိုၼ်းမိုဝ်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 တေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2023 ဝႃႈၼႆ။ ဝၼ်းတီႈ 10/10/2022 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုၼ်းမိုဝ်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း...

သိုၵ်း SSPP – RCSS ယိုဝ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

သိုၵ်း RCSS – SSPP ယိုဝ်းၵၼ် တီႈၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၽူင်ႉပၢႆႈၶဝ်ႈဝဵင်း ဢမ်ႇယွမ်းၵႃး 3 လမ်း။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 28/9/2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ၽႃႇၺႃးၵၼ်   တီႈၶူဝ်ၼမ်ႉတွၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမွၼ်း ၾၢႆႇႁွင်ႇဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း...

ၵူၼ်းၵေးသီး မႆႈၸႂ် ၵူဝ် RCSS တင်း SSPP ႁဵတ်းပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၶိုၼ်းထႅင်ႈ

သိုၵ်း RCSS တင်း SSPP ဢၼ်ဢမ်ႇတွၵ်ႉတႅၵ်ႉၵၼ်မႃး ၶၢဝ်း 7 – 8 လိူၼ် ၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်း႞သွင်ဝၼ်းၼႆႉ ႁူပ်ႉၸုၼ် လေႃႇတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ထုင်ႉၵေးသီး-မိူင်းၼွင်- မိူင်းၼၢင်း မႆႈၸႂ် ၵူဝ်သိုၵ်းသွင်မူႇၼႆႉ ႁဵတ်းၶဵၼ်တေႃႇၵၼ်ထႅင်ႈ။   ဝၼ်းတီႈ 21/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်...

SSPP – RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇႁႆႈလႄႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉတွင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း  ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းၶူဝ်ၼမ်ႉတွင်း ႁိုင် 20 မိၼိတ်ႉ...

RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ သင်မီးလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈလႆႈတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  ၸီႉသင်ႇၸူး ၵူႈတပ်ႉၵွင် ၵူႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းသၢမ် ပွတ်းတွၼ်ႈ   ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈ။  ယူႇတီႈ လုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း  ၸီႉသင်ႇၸူးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၵူႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး...

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 28/8/2022 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ဢွၼ်ၼမ်းၸုမ်းၸိူဝ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ။ ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈတီႈၶူဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း -မႄႈသၢႆ  မၢႆ 2။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈမူႇၸုမ်း ၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုၼ်းမိုဝ်းႁွင်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2...

ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးမိူင်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်းၼႆႉ  

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း တေပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် ၼႂ်းဝၼ်းသုၵ်း 19/8/2022 တေထိုင်ၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ မီးတီႈဝတ်ႉၵူႇမၢၼ်ႉ မူင်းၶူၼ်းၶျႆး ၸႄႈဝဵင်းလွႆသၵဵတ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3 မူင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း (ၸၢႆးသႅင်မိူင်း) ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇ...

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လူႉသဵင်ႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3 မူင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း (ၸၢႆးသႅင်မိူင်း) ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈႁူင်းယႃပႃႇငႄႉ (ၼၶွၼ်ႊၽိင်း) ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS...

SSPP တင်း RCSS ၶႅင်ႇၵၼ် ၵဵပ်းသိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

ၶၢဝ်းတၢင်း လိူၼ်ပၢႆမႃးၼႆႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ၶႅင်ႇၵၼ် ၵဵပ်းၵူၼ်း မိူင်း ႁဵတ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်းယွၼ်းၼွမ်း/ တွင်းပၢၼ်ႇ ဢမ်ႇလႆႈ။ တႄႇဢဝ် လိူၼ်ၵျုၼ်ႊၼၼ်ႉမႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ဢိၵ်ႇပႃး ဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆ လႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ထုၵ်ႇ...

သိုၵ်းသၢမ်ၸုမ်း ငႃၵၼ် တီႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ   ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ်သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇ

ယၢမ်းလဵဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း၊ SSPP လႄႈ RCSS သၢမ်ပႃႈသၢမ်ၾၢႆႇ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ဝႆႉ    ၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇ ၊ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ႈၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းၵိၼ်ၶူဝ်းၸႂ်ႉဝႆႉတူဝ်ႈတၼ်း ၵူၼ်းၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်းလၢတ်ႈ။ သိုၵ်း 3 ၸုမ်းၼႆႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ငႃၵၼ်ဝႆႉၼႂ်း ဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း၊ ဢိူင်ႇၼွင်လူင်လႄႈ ဢိူင်ႇၵျွၵ်ႉၵူႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလွၵ်ႉၸွၵ်ႇၸဵမ်မိူဝ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ၵျူႊလၢႆႊၼႆႉမႃး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းဢိူင်ႇၼွင်ဝူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ - “ၶၢဝ်းတၢင်း 7-8...

သင်ၶတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၸွႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း လွႆႇၵေႃႇဝၼ်း

သင်ၶတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၸႃႇၵလဵင်ႉလူလႄႈ ၸႅၵ်ႇၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း 200 ပၢႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/6/2022 ၸုမ်းသင်ၶတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇလဵင်ႉလူလႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/...

ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီ  RCSS မူၼ်ႉမႄးတၢင်းယၢမ်ႈပၼ် ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈ 330 ပၢႆ  

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီမႃးၼႆႉ လႆႈ မူၼ်ႉမႄး တၢင်းယၢမ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် 330 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/6/2022  ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ပီ 2021...

RCSS ဝႃႈ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ   ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ငဝ်းလၢႆးလီ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 20/5/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9:30 မူင်းထိုင် 11 မူင်းပၢႆ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ   ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ လွင်ႈၵၢၼ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငၢမ်းၵႂႃႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ...

မေႊ 21 ၶွပ်ႈတဵမ် 64 ပီ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးလၵ်ႉမွင်း သိုၵ်းတႆးလမ်ၼမ်ႉယၵ်းမိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ

မႂ်ႇသုင်ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ--- မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈဝၼ်းသဝ် လိူၼ်မေႊ 21ဝၼ်းၼႆႉ ၶွပ်ႈႁွပ်ႈထိုင်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တဵမ်ထူၼ်ႈ 64 ပီယဝ်ႉ။ မိူဝ်ပီ 1958 လိူၼ်မေႊ 21 ဝၼ်းၼၼ်ႉ သေႃးယၼ်ႇတ ဢမ်ႇၼၼ် ၸဝ်ႈၼွႆႉ ဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 31 ၵေႃႉ တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယၼ်ႇၸႂ် ၵိၼ်ၼမ်ႉသတ်ႉၸႃႇ တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ...

Latest news

- Advertisement -spot_img