Monday, May 29, 2023

RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ သင်မီးလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁႂ်ႈတိူင်ႇလၢတ်ႈလႆႈတီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ်

Must read

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး  ၸီႉသင်ႇၸူး ၵူႈတပ်ႉၵွင် ၵူႈၼႃႈတီႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင် ယူႇဝႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တၢင်းသၢမ် ပွတ်းတွၼ်ႈ   ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈ။

Taifreedom

 ယူႇတီႈ လုမ်းပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း  ၸီႉသင်ႇၸူးၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉ ၵူႈၼႃႈတီႈ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 3/9/2022 ဝႃႈ တင်ႈဢဝ်ဝၼ်းၸီႉသင်ၼႆႉၵႂႃႇ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ။ ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်  ၸွမ်ႁၢၼ် ၶိူဝ်းငိုၼ်း ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ (2) လႄႈ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ၽူႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶေႃႈသင်ႇဝႆႉ ယူႇတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင် RCSS တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈလႆႈတွင်ႈထၢမ် ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS  မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ  – “  ႁဝ်းၶႃႈ ၸီႉသင်ႇၸူး ၵူႈတပ်ႉၵွင် ၼႂ်းၼႃႈ တီႈႁဝ်းၶႃႈ တူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၼႂ်းပီ 2022 ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈထူပ်းၽေးႁၢႆႉလူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ႁၢႆႉလိူဝ်သေပိူၼ်ႈတႄႉ ပဵၼ်တၢမ်ႇသိုၵ်း ၵူႈမူႇၸုမ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၵဵပ်း/ တီႉၺွပ်း ဢဝ် လၢႆးလီ လၢႆးႁုၵ်ႉႁၢႆႉၵေႃႈပႃးလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၶင်းမေႃးတုၵ်ႉၶယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵၼ်မႃးႁႅင်း လွင်ႈၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉထႅင်ႈသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၼီ ယွၼ်ႉတၢမ်ႇသိုၵ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေ ၸုမ်းႁဝ်းၶႃႈ ၸင်ႇဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇ သႃႇ လူမ်ၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈလွတ်ႈၽေးၵၢၼ်ၵဵပ်းသိုၵ်းၼႆလႄႈ ဝူၼ်ႉထိုင်ၸိူင်ႉၼႆသေ ၸင်ႇလူတ်းပၼ်ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတၢင်းငဝ်ႈငုၼ်းၸီႉသင်ႇဝႆႉယူႇသေတႃႉ သင်ဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႃးၼႆ ႁႂ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး တီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶွင်တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဝႃႈၼႆ။

“သင်ဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မီးလွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႃးၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတိူင်ႇမႃးတီႈ ႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်းၵေႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် တီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် ၶွင် RCSS ၵေႃႈလႆႈ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၵိုတ်းယင်ႉ လွင်ႈၵဵပ်းသိုၵ်းမႂ်ႇ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ တေ ၵိုတ်းယင်ႉဝႆႉ ႁိုင်ၵႃႈႁိုဝ်တႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈလၢတ်ႈ”- ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

  သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၸေႇတႃၼ ပွင်ႇၸႂ်သေ ၶႂ်ႈမႃးႁၢပ်ႇထမ်းၵၢၼ် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း RCSS ၸိုင် လွင်ႈၼႆႉတႄႉ တေႁပ်ႉယူႇ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႃႈ 3 ပီ 5 ပီ 10 ပီ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်းလၢတ်ႈ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း