Tuesday, November 29, 2022

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇတေဢုပ်ႇဢူဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇတႃႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ် 

Must read

RCSS ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တေယိုၼ်းမိုဝ်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ တႄႇဢဝ်ႁူဝ်လိူၼ်ဢွၵ်ႊထူဝ်ႊပိူဝ်ႊ 2022 တေႃႇထိုင် ႁူဝ်လိူၼ်ၾႅပ်ႊပိဝ်ႊရီႊ 2023 ဝႃႈၼႆ။

လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS

ဝၼ်းတီႈ 10/10/2022 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယိုၼ်းမိုဝ်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်သေ ႁႂ်ႈလႆႈၶဝ်ႈႁႃဝၢႆႇၼႃႈတေႃႇၵၼ်၊ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈလူတ်းယွမ်းလႆႈ၊ လွင်ႈထၢင်ႇၽိတ်းၵၼ်၊ ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်၊ ႁႂ်ႈၸၢင်ႈၵေႃႇ သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်တေႃႇၵၼ်၊ ဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈၸၢင်ႈၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇ တႃႇပုၼ်ႈပၢင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ပုၼ်ႈပၢင်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ယၢမ်းလဵဝ် တင်းၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်း တူဝ်ႈ တၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ။ တႃႇတေယိုၼ်းမိုဝ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၽိုၼ်ႉတင်းမူတ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းၼမ်ဝႆႉလႄႈ တေယိုၼ်း မိုဝ်း ဢုပ်ႇၸုမ်းလႂ် ဢွၼ်တၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈငဝ်းလၢႆးၸုမ်းၽႂ်မၼ်းသေ တႄႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵႂႃႇယဝ်ႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း
ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတႄႉ တင်ႈတႄႇ ဝၼ်းတီႈ 10/10/2022 တေႃႇထိုင် ဝၼ်း တီႈ 10/2/2023 ယူႇတီႈ RCSS ယိုၼ်းမိုဝ်း တေၶတ်းၸႂ်ႁႃလၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်း တင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်း တႆး – မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵႂႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼႆႉတႄႉ မၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပိူင်တၢႆ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ဢိင်ၼိူဝ် ငဝ်းလၢႆး ၵူႈၾၢႆႇၵူႈၸုမ်း သေ သင်ဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ဢမ်ႇပေႃးၼႆ တေသိုပ်ႇတိူဝ်းထႅင်ႈၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ။  ၸုမ်းလႂ်တူဝ်ႈတၼ်းၵေႃႈ တေယိုၼ်းမိုဝ်းသေဢုပ်ႇၵႂႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ ပႃးၸဵမ် SSPP ယဝ်ႉၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈတႆးၼင်ႇၵၼ်တႄႉၵေႃႈ ဢုပ်ႇၵၼ်၊ လႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵၼ်သေ ပေႃးမီးလွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ၵေႃႈ ပၼ်ႁႃတေၵတ်းယဵၼ်ၵႂႃႇယူႇ ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်။  ၵွပ်ႈသင်လႄႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈတင်း သွင်ၸုမ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇႁဵတ်းတႃႇသုၼ်ႇတူဝ်ၽႂ်မၼ်းၶႃႈလူး။ ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ၵဝ်ႇ၊ တႃႇၸႄႈမိူင်းႁဝ်းတေႁုၼ်ႈမုၼ်းမႂ်ႇသုင်၊ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းတေလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆလႄႈ လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတိုၼ်းတေၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈပဵၼ်မႃးယူႇ ႁဝ်းၶႃႈယုမ်ႇယမ်ဝႆႉၼင်ႇၼႆဢေႃႈ။  ”- ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ RCSS ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း တင်းၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းၼႆႉသေ တေပဵၼ်မႃး ဢူၺ်းလီၵၼ်၊ တေပဵၼ်မႃးၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႄႈ တေၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႊၻရႄႊၵႂႃႇယူႇ ၼႆၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃး လွင်ႈယိုၼ်းမိုဝ်း ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ယူႇသဝ်းသေ ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃးလႆႈပၢႆႈ လႆႈတၢႆၼႆႉမီးဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းၶၢင် KIA, သိုၵ်းတ ဢၢင်း TNLA, သိုၵ်းၶႄႇၵဝ်ႈၵၢင်ႉ MNDAA, မိူင်းလႃး NDAA ၊ သိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၊ သိုၵ်းပဢူဝ်း PNLO ၊ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင် ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉ သိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA , ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA လႄႈ ႁူမ်ႈ တုမ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႃးႁူႇ LDU ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း