Saturday, September 30, 2023

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လူႉသဵင်ႈ

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 15/8/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3 မူင်း ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း (ၸၢႆးသႅင်မိူင်း) ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ  တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လူႉသဵင်ႈသုတ်းမုၼ် တီႈႁူင်းယႃပႃႇငႄႉ (ၼၶွၼ်ႊၽိင်း) ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

Photo : FB Ai Moung ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း ၽူႈၵွၼ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ၸၢႆးမိူင်း လူႉၵႂႃႇၼႂ် ၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 3:00 မူင်း၊ ယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်တပ်း”- ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸၢႆးမိူင်းၼႆႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA ၊ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၽူႈၸွမ်းၸွႆႈၵၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၽွင်းပၢၼ် ပႃးၸဵမ်ၶၢဝ်းတၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းၼႂ်းမိူင်း၊ ၸဵမ်ၽွင်းပၢၼ်တႄႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၊ ပဵၼ်ၽူႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇ တႆး-မၢၼ်ႈ၊ တႆး-ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ပၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပဵၼ်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလႄႈ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼႂ်းပွင်သၢင်ႈၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်တႃငၢၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ  – ၽူႈႁူႉၸၵ်းမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆး တေဝႆႉတီႈဝတ်ႉလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ ။ (တေဢဝ်ႁူဝ်ယွႆႈမႃးပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼႄပၼ်ထႅင်ႈယူႇ။)

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း