Thursday, June 20, 2024

ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်

Must read

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းတီႈ 28/8/2022 ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းႁူဝ်ပဝ်ႈ RCSS/SSA ဢွၼ်ၼမ်းၸုမ်းၸိူဝ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ တႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ။

Photo Credit to ရှမ်းအရှေ့မဏ္ဍိုင်- ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း တႃႇၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်တင်းၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်

ၼုမ်ႇႁၢႆးၸၢႆးယိင်း ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈတီႈၶူဝ် တႃႈၶီႈလဵၵ်း -မႄႈသၢႆ  မၢႆ 2။ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈမူႇၸုမ်း ၶိုၼ်ႈၶိူင်ႈမိၼ်တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢွၵ်ႇၵႂႃႇၼေႇပျီႇတေႃႇ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

- Subscription -

ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယိုၼ်းမိုဝ်းႁွင်ႉၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ။  

ဝၼ်းတီႈ 22 ထိုင် 26   ၸုမ်းလႃးႁူႇ LDU ဢၼ်ၵျသေႃးလႃးမုၼ်ႇ ဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၸုမ်း ပဢူဝ်း PNLO ဢၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၶုၼ်ႇတူႇရဵင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈ ၸုမ်း ရၶႅင်ႇ ALP ဢၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸေႃးမျႃႉရႃႇၸႃႇလိၼ်းဢွၼ်ႁူဝ် ၵႂႃႇႁူပ်ႉ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ  ။

 ၵူၼ်းၸမ်ၸႂ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ  လၢတ်ႈဝႃႈ ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁွင်ႉဢဝ်ၸုမ်း LDU ၊ PNLO ၊ ALP ၸိူဝ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်ႁူပ်ႉၵမ်းၼိုင်ႈ၊ တေႁွင်ႉဢဝ်  SSPP/SSA၊ UWSA၊ NDAA ၸိူဝ်းပႆႇလႆႈလူင်း NCA မႃးႁူပ်ႉထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ။    RCSS/SSA တႄႉ တေႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းလဵဝ် ႁင်းၶေႃဝႃႈၼႆ။   

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း