SSPP – RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး

172

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 21/9/2022 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်း SSPP တင်း RCSS ယိုဝ်းၵၼ် ႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ႇႁႆႈလႄႈ ၶူဝ်ၼမ်ႉတွင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယၢႆး ၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ဝႃႈၼႆ။

Photo CJ- သဵၼ်ႈတၢင်းမိူင်းၼွင်ၵေးသီး

ၵူၼ်းၵေးသီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းၶူဝ်ၼမ်ႉတွင်း ႁိုင် 20 မိၼိတ်ႉ ၼႆႉ။  သွင်ၸုမ်း ၽႃႇၺႃးၵၼ် ၼႆၶႃႈဝႃႇ။ လွင်ႈလူႉတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇတႄႉ ပႆႇႁူႉ။ ဢမ်ႇတၼ်းပဵၼ် သင်ၶႃႈယူဝ်ႉ ယိုဝ်းၵၼ်ၵမ်ႉၵူၺ်းလူး။ မႆႈၸႂ် တႃႇၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းယူႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်းယဝ်ႉၶႃႈ။ ပေႃးပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်း မိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်းၶႃႈဢေႃႈ တုၵ်ႉၶ”- ဝႃႈၼႆ။

ဢွင်ႈတီႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းယၢႆး ၼႂ်းၵႄႈသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် မိူင်းၼွင် – လၢႆးၶႃႈ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းလွႆႁူၼ်း ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းတႄႉၵေႃႈ ပႆႇမီး ပႆႇလႆႈငိၼ်းဝႃႈႁိုဝ် ၵူၼ်းၵေးသီးလၢတ်ႈ။

ဢိင်ၼိူဝ် လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ပႆႇလႆႈလႄႈ လၢႆးႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ပႆႇ လႆႈႁူႉ။

တႄႇဢဝ် ႁူဝ်ပီ 2021 ၼၼ်ႉမႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ဢၼ်ပႃး SSPP လႄႈ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵေးသီး လၢမ်းထိုင်မိူင်းၵိုင် – လၢႆးၶႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ။ တေႃႇထိုင် ယၢမ်းလဵဝ် မၢင်ၸိူဝ်း ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ