Sunday, May 26, 2024

သင်ၶတႆး ၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၸွႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း လွႆႇၵေႃႇဝၼ်း

Must read

သင်ၶတႆး ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၸႃႇၵလဵင်ႉလူလႄႈ ၸႅၵ်ႇၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း 200 ပၢႆ။

Photo: RCSS/ သင်ၶတႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵမ်ႉၸွႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း လွႆၵေႃႇဝၼ်း

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 27/6/2022 ၸုမ်းသင်ၶတႆး ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇလဵင်ႉလူလႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 200 ပၢႆ ၼႆ ယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “သင်ၶတႆး ႁဝ်းၶႃႈ တီႈၵဵင်းမႆႇ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉသေ မႃးၸႃႇၵလဵင်ႉလူ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း၊ ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ တၢင်းႁူႉၽေးယႃႈမဝ်းၵမ်။ ယဝ်ႉ ၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၶိူင်ႈၵမ်ႉထႅမ် ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်း ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇထႅင်ႈ”- ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ လဵင်ႉလူပႃး  ၵေႃႉသိုၵ်းႁၢၼ်လႄႈ ၵၢပ်ႈသွမ်း သင်ၶ ၸဝ်ႈ  ႁဵတ်းၵုသူလ်ၼႃးမုၼ်လူႇတၢၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ။  ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈၵၼ် ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ တႃႇမၢႆတွင်း ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်  ။

ၽွင်းၶၢဝ်းတၢင်းသွင်ပီ မႃးၼႆႉ  တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈလၢမ်းႁႅင်း  ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး လႆႈ သင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/6/2022 တီႈလွႆၵေႃႇဝၼ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1    ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၵူႈ မိူင်းမိူင်း မႃးၵူႈပီ။ ပီၼႆႉ တီႈလွႆၵေႃႇမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 ၼႆႉၵူၺ်း ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵႅဝ်ႈ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း