Sunday, July 21, 2024

ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီ  RCSS မူၼ်ႉမႄးတၢင်းယၢမ်ႈပၼ် ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈ 330 ပၢႆ  

Must read

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/ SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီမႃးၼႆႉ လႆႈ မူၼ်ႉမႄး တၢင်းယၢမ်ႈ ပၼ်ၵူၼ်းတိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် 330 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

Photo: တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း/ RCSS/SSA ၸတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႂ်းဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ ပီ 2022

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 26/6/2022  ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵေႃႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ်၊ ဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ  ပီ 2021 ထိုင် 2022 ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီၼႆႉ RCSS လႆႈမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸႂ်လႄႈတၢင်းယၢမ်ႈပၼ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းတိတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် 337 ၵေႃႉ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉပဵၼ် ၽူႈၸၢႆး 335 ၵေႃႉလႄႈ ၽူႈယိင်း 2 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်း RCSS ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈမူၼ်ႉမႄးတၢင်းယၢမ်ႈပၼ် ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းယႃႈမဝ်းၵမ်မီး 337 ၵေႃႉ။ ပဵၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပွတ်း ၸၢၼ်း၊ ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။ ဢၼ်မႃးမူၼ်ႉမႄးၼမ်တီႈသုတ်း ပဵၼ်ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း။  ၼႆႉတႄႉယူႇတီႈ ပေႃႈမႄႈၶဝ် ဢဝ်တူဝ်မႃးသူင်ႇပၼ်ၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၼမ် တေမူၼ်ႉမႄးပၼ် တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်ႈ။ တေႃႇၵေႃႉတေမူၼ်ႉမႄးပၼ် မွၵ်ႈ 6 လိူၼ် ဢမ်ႇၼၼ် လိူဝ်ထႅင်ႈ 2-3 လိူၼ် ပေႃးယႃၶဝ်ပႆႇၸၢႆႇလီ ၸိူဝ်းၼႆႉ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ RCSS  တီႉလႆႈ ယႃႉမႃႉ 1,353,917 မဵတ်ႉ၊ ႁွင်ႇၽီး (Brown Sugar) 304 ၵီႊလူဝ်ႊ ၵရမ်ႊ၊ ဢႅတ်ႉသိတ်ႉ  48,800 လီႊတိူဝ်ႊ၊ ၽွင်သူဝ်ႇတႃႇ 36,000 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ၊ ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 20,534 ၵီႊ လူဝ်ႊၵရမ်ႊ၊ ယႃႈလမ် 3,968,625 ၵီႊလူဝ်ႊၵရမ်ႊ ဝႃႈၼႆ။

 ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈသမ်ႉ ၸၢႆး 18 ၵေႃႉ ယိင်း 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 21 ၵေႃႉ၊  တီႉလႆႈ ပႃး ထႅင်ႈ ရူတ်ႉလူင် 7 လမ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 26 ၼႆႉ  ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လုမ်ႈၾႃႉ ပီၼႆႉ RCSS/SSA ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵႅဝ်ႈလႄႈ  ၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆးတႆးလႅင်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၼႂ်း ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းမၢႆ 1 လွႆၵေႃႇဝၼ်း – လွႆၵေႃႇမိူင်း၊ တပ်ႉၸုမ်း 808 လႄႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ RCSS တူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးထႅင်ႈလၢႆလၢႆတီႈ လႆႈႁူႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း