Tuesday, May 21, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းမႃးမိၼ်တီႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

Must read

ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ SSPP ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ ယဵၼ်ဝႆႉသေတႃႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးမိၼ်ၼိူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁတ်းပိုတ်ႇႁၢၼ်ႉပိုတ်ႇၵၢတ်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်းၵေႃႈပႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေး။

ၵၢင်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ
မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 7/8/2023 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 5 မူင်း ငဝ်းလၢႆး ၼႂ်းဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ

ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉ တႄႇပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6 ႁူဝ်ၶမ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်ၶိူင်ႈမိၼ်မႃးပၼ်ႇၼိူဝ်ဝဵင်းလၢႆးၶႃႈၵူႈဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 8/8/2023 ၵေႃႈမႃးပၼ်လဵပ်ႈထႅင်ႈ ၵူၼ်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈၼင်ႇၼႆ။

- Subscription -

ၶိူင်ႈမိၼ်သိုၵ်းပၼ်ႇလဵပ်ႈၼိူဝ်ဝဵင်းၼႆႉ ဝၼ်း 2-3 ပွၵ်ႈ။ မိၼ်တႄႉမိၼ်သုင်ယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈၵူၼ်းမိူင်းတႄႉ လွမ်မႆႈၸႂ်ယူႇ။” – ၸဝ်ႈသူၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလၢႆးၶႃႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလိၼ်ၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း။ ပိၵ်ႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းသေ ၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝဵင်းၵႂႃႇတၢင်းဝၢၼ်ႈၾၢႆႇတၢင်းၸၢၼ်း ၵႂႃႇတၢင်းမၢၼ်ႈပုင်ႇ ဢၼ်ၵႂႃႇတၢင်းၼမ်ႉၸၢင် လႄႈသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။
သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈသေ ဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ။ မိူၼ်ဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶဝ်။ ပၢင်တိုၵ်းပဵၼ်လႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတႄႉ မႆႈၸႂ် ၶႂ်ႈပၢႆႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၸိူဝ်းလႅတ်းၵေႃႈတၼ်းငိူင်ႉလႆႈ။ ၸိူဝ်းဢမ်ႇတၼ်းပၢႆႈၵေႃႈၶမ်ႈဝႆႉယူႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ” – လုင်းၸဝ်ႈသူၼ်ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈၼင်ႇၼႆ။

လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းတႄႉယဵၼ်ဝႆႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈၵၢၼ်သိုၵ်းတႄႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇတင်းသွင်ၾၢႆႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၽုင်းႁၢၼ် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ SSPP/SSA လၢတ်ႈဝႃႈ-“လႆႈငိၼ်းဝႃႈ ၼေႇပျီႇတေႃႇသင်ႇၸူး ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၶဝ်ႁႂ်ႈၵုမ်းတူၺ်းယႃႇပၼ်ပၢင်တိုၵ်းလႆႈမေႃးထႅင်ႈၼႆ လႆႈငိၼ်းဝႃႈၼႆ။ ၵူၺ်းၵႃႈပႆႇတိတ်းတေႃႇမႃးတီႈႁဝ်းၶႃႈသင်။ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉၾၢႆႇၶဝ်ၵေႃႈတိုၵ်ႉထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်းယူႇလႄႈၶႃႈၵႂႃႈ ” -ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 6/8/2023 တႄႇဢဝ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းပၢႆထိုင် ဝၢႆးဝၼ်း 2 မူင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 278 ဢဵၼ်ႁႅင်း 70 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/ SSA တီႈၶၢႆးၽၵ်းၼၢမ် ၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈၼမ်ႉပွၵ်ႉတီႈၼိုင်ႈ ၊ ယိုဝ်းၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ 573 ဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 60 ၵေႃႉ တီႈတၢင်းၾၢႆႇဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း တီႈၼိုင်ႈ။ ၾၢႆႇ SSPP/SSA တူၵ်းသုမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၊ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢႆ 10 ပၢႆ၊ ၺႃးတီႉတူဝ်လိပ်း 2 ၵေႃႉ ၵွင်ႈ 2 လဝ်းလႄႈ ၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း