Saturday, May 18, 2024

သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၼႄႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်

Must read

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်းတင်း သိုၵ်း SSPP/SSA ၼႄႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်။

Photo Credit to Owner- သိုၵ်းမၢၼ်ႈ

ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ ပီ 2023 ၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းမိူင်း သင်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်း SSPP/SSA ထွႆဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ တပ်ႉပၢင်သဝ်း ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆသေတႃႉ ၾၢႆႇ SSPP/SSA ဢမ်ႇယွမ်းထွႆလႄႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇ ၼႄဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၽူႈမီးၸၼ်ႉၼႂ်းၸုမ်း SSPP/SSA ဢၼ်ယူႇၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ – “ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းႁဝ်းၵေႃႈသမ်ႉမီး တၢင်းပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉလႄႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မႆႈၸႂ် တႃႇလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တပ်ႉတိူင်းၶူဝ်လမ်ၶဝ်လႄႈ ၸင်ႇတဵၵ်းၸႂ်ႉႁႂ်ႈႁဝ်း ထွၼ်ဢွၵ်ႇဢေႃႈ။  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ၸႂ်ႉႁဝ်းၶၢႆႉပၢႆႈ ထွၼ်ဢွၵ်ႇ လၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ၵူၺ်းၼႃႇ ၸုမ်းႁဝ်းဢမ်ႇယွမ်းထွႆ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ လူဝ်ႇဢဝ် သိုၵ်းတေႃႇသိုၵ်း တုမ်ႉတွပ်ႇၵၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉ” – ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/6/2023 ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဝ်ႈထိုင် ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းၼွင် – ၶူဝ်လမ် ၵႃးသိုၵ်း ဢမ်ႇယွမ်း 10 လမ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈလဵဝ် ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵေႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဝႆႉသေ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇ လူင် 81 mm ဝႆႉၸွမ်း လွႆတိၼ်ၶႄႇ ႁိမ်းလွႆၼမ်ႉတုၼ် ဢၼ်မီးၼႂ်းၵႄႈ ပၢင်လူင် – လၢႆးၶႃႈ ၼၼ်ႉၼႆ SSPP Info ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း SSPP/SSA ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၶတ်းၸႂ်ၵပ်းသိုပ်ႇၾူၼ်းၸူၼ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇSSPP/SSA တႃႇႁူႉလွင်ႈယွႆႈယႅမ်း လၢႆၵမ်းသေတႃႉ ဢမ်ႇမီးၽူႈလႂ်ႁပ်ႉတွပ်ႇလၢတ်ႈသင်ပၼ်။

မိူဝ်ႈပီၵၢႆၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉ SSPP/SSA ထွႆထွၼ်ဢွၵ်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၊ SSPP ဢမ်ႇထွႆလႄႈ သွင်ၾၢႆႇ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းတေႃႇၵၼ် ၊ ႁူဝ်ပီ 2023 ၼႆႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈမိၼ်မႃး ပၼ်ႇလဵပ်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ တီႈငဝ်ႈငုၼ်းတပ်ႉၸုမ်း SSPP/SSA တီႈဝၢၼ်ႈႁႆး ယဝ်ႉလၢႆၵမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း